Resultats de la cerca criteris: 82

41. Documentació jurídica. administratiu. Dades de qui presenta el recurs, de l'advocat o l'advocada i del procurador o la procuradora  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
que té poders bastants per a aquesta representació. Habitualment, se sol·licita la devolució de l'escriptura de poder que presenta el pro- curador o la procuradora; aquesta petició pot aparèixer en aquest apartat o en un altressí. [...]
42. Documentació jurídica. La querella. Altressís  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat es detallen les diligències que es consideren necessàries per a la comprovació dels fets i se sol·licita que es portin a terme. S'hi poden incloure també altres peticions, com, per exemple, que s'adoptin les mesures cautelars personals i patrimonials que es considerin procedents o [...]
43. Equivalències castellà - català. fallo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, si bé és preferible reservar-ho per al sentit indicat aquí. ES: El fallo de la sentencia establece que se reclamará a los demandantes el pago de las costas. CA: La part dispositiva de la sentència estableix que cal reclamar als demandants el pagament de les costes. [...]
44. Equivalències castellà - català. fianza f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
l'obligació o bé retornada en cas de complir-la; document en què es consigna el lliurament d'aquesta penyora o garantia vinculant-la a l'obligació contreta. NOTA: Si la fiança prové d'una persona distinta de qui està obligat a complir l'obligació també se'n diu aval. [...]
45. Equivalències castellà - català. so prep  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
se puede impedir a la autoridad que investigue conductas sospechosas. CA: Prohibit alterar l'ordre públic sota pena d'arrest. Amb el pretext (o sota pretext) de la intimitat no es pot impedir a l'autoritat que investigui conductes sospitoses. [...]
46. Frase. Ordre dels elements en la frase  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
tarea? Se ha introducido una nueva ordenación de los títulos de la Ley para darles más sistemática distribución. Si la anotación preventiva, antes de extinguirse, resultare por razón de las cargas o condiciones especiales de los bienes sobre que recaiga ser insuficiente para la seguridad del legado [...]
47. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Fraseologia de l'escrit de proposició de prova  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
escrit de proposició de prova, són habituals els subapartats documental pública i documental privada , i també un subapartat anomenat més documental , que hi apareix quan se sol·liciten o es presenten noves proves documentals. Pel que fa a l'expressió més documental , és recomanable que se substitueixi [...]
48. Equivalències castellà - català. de(l) tanto al duplo [o triplo, o cuádruplo, o quíntuplo, o séxtuplo, etc.] loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
. ES:Multa de tanto al duplo de la cuantía de cada contrato. Se penaliza a los infractores con el pago equivalente del tanto al triplo del cánon vigente. CA:Multa del doble de la quantia de cada contracte. Es penalitza els infractors amb el pagament equivalent del triple del cànon vigent. [...]
49. Equivalències castellà - català. desistir a [o de] v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
desistir a [o de] v intr-desistir a [o de] v intr En un procés judicial o administratiu, retirar una actuació promoguda per un mateix?comuna demanda, una petició, un dret, una acció processal, un contracte, etc.? o renunciar-hi. ES: Las partes se reservan la facultad de desistir al (o del) contrato [...]
50. Equivalències castellà - català. salvo prep  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
salvo prep - exceptuant / excepte / fora / llevat / salvat / salvant / tret prep Deixant fora de l'aplicació d'una mesura, d'una classificació, etc. ES: El acuerdo incumbe a todos los vecinos, salvo a los recién llegados. El contrato se renueva automáticamente cada año salvo que una de las partes [...]
Pàgines  5 / 9 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Següent >>