Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 1,963

41. 'donar temps' o 'tenir temps'?
Font Fitxes de l'Optimot
hi ha temps de fer això (i no A aquesta hora ja no dona temps de fer això). Ara bé, l'expressió donar temps sí que és correcta quan s'utilitza amb el sentit de 'concedir, permetre' o 'senyalar temps per fer una cosa'. Per exemple: Doneu-me temps perquè em faci a la idea. Li ha donat un dia de [...]
42. 'Rialb' o 'Rialp': amb 'b' o 'p'?
Font Fitxes de l'Optimot
evolució regular d'acord amb les regles de la gramàtica històrica catalana, que ha donat com a resultat el grup consonàntic final que en català s'escriu -lb (com en els mots balb, bulb, calb, etc.). Aquest és un nom freqüent en la toponímia catalana: la Baronia de Rialb, Rialb (nucli del municipi de [...]
43. 'abans de venir' o 'abans que vinguis'? / 'abans de' + infinitiu o 'abans que' + verb en subjuntiu?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar prioritat, es poden fer servir les construccions abans de + infinitiu o abans que + verb en subjuntiu. Per exemple: Abans de dir qualsevol cosa, vull que sàpigues que no ha sigut culpa nostra. Abans que diguis qualsevol cosa, vull que sàpigues que no ha sigut culpa nostra. L'última [...]
44. 'estar' + gerundi / Perífrasis de gerundi / 'No el molestis, que està treballant' o 'No el molestis, que treballa'?
Font Fitxes de l'Optimot
La perífrasi estar + gerundi té un valor duratiu, progressiu o de repetició. Per exemple: No el molestis, que està treballant.  Fa dues hores que ens ho estem mirant i no ens en sortim. Aquest nen sempre estava preguntant el mateix. Aquests valors també es poden expressar sense necessitat de [...]
45. Si o sí en oracions exclamatives i afirmatives / Si que la farem bona! o Sí que la farem bona!?
Font Fitxes de l'Optimot
Cal no confondre la conjunció si (sense accent gràfic) amb l'adverbi afirmatiu sí (amb accent diacrític). La conjunció si, sense accent gràfic, pot introduir oracions emfàtiques. Per exemple: Mireu si n'hi ha de possibilitats! Em dius que potser tinc raó... I tant si en tinc! També es pot fer [...]
46. 'en base a' o 'sobre la base de'?
Font Fitxes de l'Optimot
...) Haurem de fer un treball segons les pautes que ens ha donat el professor (i no ...en base a les pautes...). Ara bé, sí que és possible l'expressió sobre la base de, formada també a partir del nom base. Per exemple: Sobre la base de les últimes notícies caldrà decidir què hem de fer d'ara endavant.  [...]
47. 'Cabdella' o 'Capdella': amb 'b' o 'p'?
Font Fitxes de l'Optimot
la Torre de Capdella (cap de municipi), Capdella i la Central de Capdella (escrits amb p). La forma normativa d'aquest topònim és Cabdella (del llatí CAPITELLA), presenta una evolució regular, que ha donat com a resultat el grup consonàntic que en català s'escriu -bd- (com en els noms cabdal [...]
48. Com es diu 'es lo menos que puedes hacer' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
En català es poden fer servir les construccions és el mínim que pots fer, com a mínim, no pots fer sinó, entre altres, per expressar el significat 'almenys, si no més'. Per exemple: Encara que no vulguis estar-t'hi gaire estona, t'hi hauries de presentar, com a mínim. És la festa d'aniversari [...]
49. 'el que' o 'el qui'?; 'aquell que' o 'aquell qui'? / Oracions relatives substantives amb pronom referit a persona / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
En les oracions de relatiu substantives en què el relatiu es refereix a persones, es poden utilitzar els pronoms qui o que, precedits o no d'altres elements. 1. Qui Es pot fer servir el relatiu qui. Per exemple: Qui digués això mentiria. Aquest pronom relatiu també pot anar precedit de [...]
50. 'donar voltes' o 'fer voltes'? / 'donar' o 'fer'?
Font Fitxes de l'Optimot
tomb pel centre o ...sortim a donar un tomb pel centre. Ara bé, l'expressió donar voltes a una cosa ('meditar molt en una cosa') es construeix amb el verb donar. Per exemple:  Per molt que hi ha donat voltes, no ha arribat a cap conclusió.  [...]
Pàgines  5 / 197 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>