Resultats de la cerca bàsica: 616

41. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les lletres modificades Hi ha lletres que es poden modificar amb signes afegits, els diacrítics, per a indi-car un valor distint del que tindria la lletra corresponent sense el diacrític. Amb l'addició dels diacrítics, aquestes lletres esdevenen lletres modificades i representen valors concrets [...]
42. Les lletres. L'ALFABET
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Els dígrafs 2.1.3.1. Com hem dit més amunt a propòsit de la correspondència entre sons i lletres (§?2.1.1c), hi ha determinats sons que no es representen mitjançant una sola lletra, sinó amb una combinació de dues, els dígrafs. Un dígraf és un grup de dues lletres que representa un únic so [...]
43. Les lletres. LES CONSONANTS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Les consonants són les lletres b, c, d, f, g, j, k, l, m, n, p, q, r, s, t, v, w, x, y i z, que representen els sons consonàntics, i també h, que només es pronuncia en casos molt especials (com en ehem, halar o hitlerià; §?2.9.2). Igualment representen sons consonàntics les grafies modificades ç i [...]
44. Les lletres. LES CONSONANTS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
Sobre l'ocurrència dels sons oclusius, fricatius i africats en fi de síl·laba, convé tenir present: a) Que en posició final absoluta de mot solament és possible la realització sorda. En con-seqüència, en aquesta posició un so sord es pot trobar representat per la consonant que ordinà-riament servei [...]
45. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
La grafia dels sons vocàlics tònics L'ús de les grafies vocàliques en el vocalisme tònic general és unívoc i no es pres-ta a confusió en la mesura que a cada so vocàlic li correspon la seva grafia vocàlica, amb el benentès que els sons [ ? ] i [e], d'una banda, i [ ? ] i [o], de l'altra, comparteix [...]
46. Les lletres. LES VOCALS
Font Ortografia catalana de l'Institut d'Estudis Catalans
. QUADRE 7 Correspondència entre els sons vocàlics i llurs grafies en síl·laba àtona [a] [ ? ] [e] [i] [o] [u] a e i o u 33 Les lletres QUADRE 7 (Continuació) Correspondència entre els sons vocàlics i llurs grafies en síl·laba àtona SO GRAFIA EXEMPLES PARLARS PARLARS OCCIDENTALS ORIENTALS [a] [ ? ] a [...]
47. Apostrofació dels articles definits 'el' i 'la' / Apostrofació dels articles personals 'en' i 'na' / Apostrofació de la preposició 'de'
Font Fitxes de l'Optimot
d'elefant l'harmonia plànol d'instal·lació l'home d'hora També s'apostrofen l'article masculí el i la preposició de davant de les xifres 1 i 11:  l'1 de gener l'11 de març un joc d'11 peces En canvi, hi ha una sèrie de casos en què no es fa l'apostrofació: 1. No s'apostrofen els [...]
48. trigrama
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Grup de tres lletres, especialment trígraf.  [...]
49. caixa
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
majúscules. caixa alta b) Lletra d'impremta majúscula. S'ha de compondre els títols en caixa alta. caixa baixa a) Sector inferior de la caixa d'impremta que conté les lletres minúscules, les xifres i els espais. caixa baixa b) Lletra d'impremta minúscula. Aquest text ha d'anar [...]
50. parangonar
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Comparar . Alinear (lletres o elements tipogràfics).  [...]
Pàgines  5 / 62 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>