Resultats de la cerca bàsica: 948

Criteris lingüístics
51. Equivalències castellà - català. subvención f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
subvención f - ajuda f / ajut m / subvenció f Diners pagats per una administració pública a persones o entitats per al desenvolupament d'activitats, per al pagament de deutes en cas d'extrema necessitat, etc. [...]
52. Equivalències castellà - català. normar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
normar v tr-normar / reglar / regular v tr Establir normes jurídiques per a situacions determinades. CA: Proposta per normar les situacions de frau a Internet. Caldria regular l'explotació de fons marins d'aigües internacionals. [...]
53. Equivalències castellà - català. avalar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
avalar v tr - avalar v tr Donar aval per a algú. [...]
54. Equivalències castellà - català. conmutar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
conmutar v tr - commutar v tr Canviar una pena per una altra pena. CA: La jutgessa va commutar la pena de presó per serveis a la comunitat. [...]
55. Noms referits a coses. Noms de productes  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
forma oficial fixada en la llengua original: Musclos del Delta de l'Ebre o Pollastre de la Raça Prat, per exemple. Pel que fa a l'etiquetatge de productes catalans que gaudeixen de denominació d'origen, comarcal o de qualitat i dels productes artesanals que es distribueixen en l'àmbit territorial de [...]
56. Noms referits a éssers animats. Personatges històrics, contemporanis i de ficció  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Nonato Josuè Josué 2. Per al rus, vegeu la «Proposta sobre el sistema de transcripció i transliteració dels noms russos al català» de l'Institut d'Estudis Catalans a Documents de la Secció Filològica. III. Barcelona: 1996. 11 Calixt III Calixto III Aristòtil Aristóteles Ramon Llull Raimundo Lulio la [...]
57. Equivalències castellà - català. personarse v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
personarse v intr - personar-se v intr Presentar-se a un judici per tal de constituirse com a part. [...]
58. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per a aquests documents, com per a tots els documents jurídics, cal tenir en compte la legislació aplicable a cada cas concret. La redacció ha de ser clara, rigorosa i concisa, i els diferents apartats de què consti el document s'han de redactar de manera ordenada i, si són complexos, organitzats [...]
59. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Salutació i comiat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els apartats dedicats a la salutació i al comiat són optatius. Les fórmules que s'utilit- zen habitualment en aquest document són senyor o senyora per a la salutació i ben atentament o atentament per al comiat. [...]
60. Equivalències castellà - català. ilícito m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ilícito m - il·lícit m Acció no permesa per la llei. NOTA: L'il·lícit fa referència a un concepte objectiu, a una acció tipificada per la llei. L'injust és un concepte doctrinal, moral, que es basa en valoracions subjectives. [...]
Pàgines  6 / 95 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>