Resultats de la cerca criteris: 187

Fitxes de l'Optimot
51. 'ser' o 'estar'? / 'Ser' o 'estar' davant d'adjectiu o participi (subjecte inanimat) / 'La porta és oberta' o 'La porta està oberta'? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
En oracions copulatives en què el subjecte és inanimat i l'atribut és un adjectiu o participi, s'utilitza el verb ser o estar segons el cas.  En general, s'usa ser per expressar la naturalesa d'una cosa o una propietat d'aquesta cosa. Per exemple:  El meu cotxe és blau. El vent que fa és humit [...]
52. És correcte 'de la mà de' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar que una cosa es deu a una altra cosa o bé que s'ha produït a partir d'una altra cosa, es fan servir diverses expressions, com ara guiat per o bé sota el guiatge de o sota la direcció de; segons el context, també es poden fer servir les construccions gràcies a o bé a través de [...]
53. 'a l'espera de' o 'en espera de'? / És correcte 'estar a l'espera de' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar la idea d'estar esperant algun fet o esdeveniment, es pot fer servir l'expressió en espera de. En canvi, la construcció a l'espera de no està recollida per la normativa. Per exemple: En espera de la vostra resposta, us saludem atentament. Quedem en espera de la vostra confirmació [...]
54. 'déu n'hi doret', 'deunidoret' o 'déu-n'hi-doret'? / Diminutiu de 'déu-n'hi-do'
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió déu-n'hi-doret és la forma diminutiva de déu-n'hi-do. Totes dues s'escriuen amb guionets i es fan servir amb el significat de 'suficientment, bastant' i també en exclamacions ponderatives o emfàtiques per expressar la importància d'una cosa o l'admiració que produeix. Per exemple [...]
55. És correcte exitós, exitosa en català? / Com es diu exitoso en català?
Font Fitxes de l'Optimot
En català, per expressar que una cosa ha sortit bé, cal dir reeixit, reeixida, d'èxit, amb èxit, ple d'èxit o que té èxit, segons el cas. Per exemple:  No va assajar gens però va fer una actuació reeixida/d'èxit Va comprar-se un dels llibres amb més èxit de l'any És una família que té èxit, tots [...]
56. És correcte rigorositat en català? / Com es diu rigurosidad en català?
Font Fitxes de l'Optimot
El nom rigorositat (no pas rigurositat) està ben format des del punt de vista lingüístic, a partir de l'adjectiu rigorós i del sufix -itat, per expressar el significat de 'qualitat de rigorós'. No obstant això, convé no abusar d'aquesta forma en detriment del nom del qual deriva: rigor.  Per [...]
57. 'Consulta amb l'especialista' o 'Consulta l'especialista'? / consultar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
revisor. Aquest verb també pot portar un complement encapçalat per la preposició amb per expressar la persona. Per exemple: Consulta amb l'especialista. Consulta el tractament amb l'especialista. Consulta amb l'especialista sobre els meus símptomes. Hi ha casos en què l'ús de consultar amb aporta un [...]
58. 'en el que va d'any' o 'des de principi d'any'? / Ús del verb 'anar' en expressions temporals
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar la idea que un temps determinat ha transcorregut des d'un esdeveniment, es pot fer servir la construcció fa + expressió temporal + que, o el verb passar, entre d'altres. Amb aquest significat, però, no és adequat fer servir el verb anar. Per exemple: Els meus pares ja fa quaranta [...]
59. 'Quan fa vent ploren els seus ulls' o 'Quan fa vent li ploren els ulls'? / Datiu possessiu
Font Fitxes de l'Optimot
Una manera d'expressar la possessió és per mitjà d'un pronom feble de datiu: em, et, li, ens, us, els, es. Aquests pronoms s'anomenen datiu possessiu o datiu de possessió. Per exemple: Avui li fa mal l'esquena. Encara no t'ha caigut cap dent? Cal tenir en compte que quan l'entitat que es [...]
60. 'abans de venir' o 'abans que vinguis'? / 'abans de' + infinitiu o 'abans que' + verb en subjuntiu?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar prioritat, es poden fer servir les construccions abans de + infinitiu o abans que + verb en subjuntiu. Per exemple: Abans de dir qualsevol cosa, vull que sàpigues que no ha sigut culpa nostra. Abans que diguis qualsevol cosa, vull que sàpigues que no ha sigut culpa nostra. L'última [...]
Pàgines  6 / 19 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>