Resultats de la cerca bàsica: 434

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
51. adreça electrònica (abreviatura)
Font Fitxes de l'Optimot
L'abreviatura a/e es pot utilitzar en els casos en què es presentin problemes d'espai (per exemple, en un imprès per emplenar), però no és necessària per a les adreces del paper de carta o de les targetes. En aquests casos, com ja es fa habitualment, es poden imprimir les adreces electròniques [...]
52. ministre, ministra d'Afers Estrangers o ministre, ministra d'Afers Exteriors?
Font Fitxes de l'Optimot
Es recomana de fer servir la designació ministre d'Afers Exteriors, ministra d'Afers Exteriors per a aquest càrrec a l'Estat espanyol, equivalent de ministro, ministra de Asuntos Exteriores, i d'usar, en general, la designació ministre d'afers estrangers, ministra d'afers estrangers per a altres [...]
53. Separació a final de ratlla de mots de títols i subtítols
Font Fitxes de l'Optimot
separar. En cas que se separin, els articles, preposicions i conjuncions han de passar a la línia següent, amb la resta del títol, o bé han de quedar aïllats. També cal tenir en compte que no és recomanable dissociar els mots que formen conceptes, per exemple: Història de la literatura universal És [...]
54. signes d'interrogació i admiració (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
Els signes d'interrogació (?) i d'admiració (!) s'empren per marcar l'entonació interrogativa o exclamativa d'una oració, respectivament. S'utilitza l'interrogant en oracions interrogatives directes i l'exclamació en oracions exclamatives i en interjeccions. La normativa prescriu, amb finalitat [...]
55. euro (abreviació)
Font Fitxes de l'Optimot
¤ (símbol) EUR (símbol) El símbol corresponent a euro és una C travessada per dues ratlletes horitzontals: ¤. Així, de la mateixa manera que utilitzàvem l'abreviatura ptes. o els símbols PTA, FF, DM, etc., quan tenim quantitats referides a euros, podem utilitzar el símbol ¤; per exemple: 2,70 ¤ [...]
56. Abreviatures, sigles, acrònims i símbols: cursiva
Font Fitxes de l'Optimot
Abreviatures Les abreviatures s'escriuen en lletra rodona, excepte les corresponents als estrangerismes que han d'anar en cursiva, que es poden escriure en rodona o en cursiva. Per exemple: a. m. (ante meridiem) op. cit. (opus citatum) Una abreviatura pot anar en cursiva per altres criteris [...]
57. Abreviatures: formació
Font Fitxes de l'Optimot
. Per exemple: cast. correspon a castellà, que es divideix sil·làbicament cas-te-llà. Abreujament de mots Es pot fer per suspensió o per contracció. Es parla de abreviatures per suspensió quan se suprimeix la part final d'un mot. Per exemple: des. (desembre) aj. (ajuntament) En l'escurçament per [...]
58. Traducció de sigles i acrònims
Font Fitxes de l'Optimot
traduït com si no. Les sigles corresponents a noms d'organismes, entitats, partits polítics i empreses que s'usen com a forma corrent de denominació no es tradueixen; en canvi, es pot traduir la denominació completa. Per exemple: RENFE, creada a partir de Red Nacional de los Ferrocarriles Españoles [...]
59. article en els noms de lloc no catalans (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
L'article dels noms de lloc no catalans s'escriu amb majúscula inicial i roman invariable en els casos en què, si fos català, es contrauria. Per exemple: a Las Bárdenas de La Rioja per Los Angeles des de Le Havre d'El Bierzo a El Cobre Aquesta regla no s'aplica als llocs no catalans amb forma [...]
60. incisos (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
comes introdueixen incisos més lligats al text, com ara elements circumstancials. Per exemple: Evidentment, ja hi aniré jo a recollir-ho. Els guions indiquen un contrast més brusc, per mitjà del qual l'autor o autora fa una observació a part o un comentari. Per exemple: En el web de l'empresa ?en [...]
Pàgines  6 / 44 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>