Resultats de la cerca criteris: 1,262

51. Equivalències castellà - català. lesivo -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
lesivo -a adj - lesiu -iva adj Dit de l'actuació que pot causar perjudici a algú, una entitat, etc. [...]
52. Equivalències castellà - català. nato -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
nato -a adj-nat nada adj Dit dels títols o càrrecs que es tenen pel sol fet de tenir-ne un altre. [...]
53. Equivalències castellà - català. retroactivo -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
retroactivo -a adj - retroactiu -iva adj Dit de la mesura legal que té aplicació o força en el passat. [...]
54. Equivalències castellà - català. intimatorio -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
intimatorio -a adj - intimatori -òria adj Dit del document o de l'acció mitjançant els quals es fa una intimació. [...]
55. Equivalències castellà - català. precario -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
precario -a adj - precari -ària adj Dit del bé que s'ha de tornar a qui l'ha prestat o concedit. [...]
56. Equivalències castellà - català. estimatorio -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
estimatorio -a adj-estimatori -òria adj Dit d'una resolució o sentència en què les peticions d'una de les parts han estat acceptades. [...]
57. Equivalències castellà - català. sesgado -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sesgado -a adj-esbiaixat -ada adj Dit de la interpretació que fa una persona d'un document legal condicionada per motius ideològics o d'altra mena. [...]
58. Equivalències castellà - català. fallido -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
fallido -a adj - fallit -ida adj Relatiu a una quantitat de diners que, per circumstàncies econòmiques adverses, no es pagarà o no es cobrarà mai. [...]
59. Equivalències castellà - català. indebido -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
indebido -a adj - indegut -uda adj Dit de l'acció que és il·lícita o injusta. CA: Apropiació indeguda. Fer un ús indegut d'una cosa. [...]
60. Equivalències castellà - català. renunciar a v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
renunciar a v intr - renunciar (a) v tr/intr Una persona o una entitat, decidir de no agafar o no executar allò que li pertany, allò a què té dret, per voluntat pròpia i amb caràcter de decisió permanent. CA: Renuncià l'herència (o a l'herència). Renunciar un càrrec (o a un càrrec). [...]
Pàgines  6 / 127 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>