Resultats de la cerca criteris: 957

51. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Pètita  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'inicia amb els verbs demano o sol·licito i, a continuació, es fa constar la petició concreta que es planteja. [...]
52. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Presentació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En la tramitació dels procediments civils, penals i contenciosos administratius es redacta un nombre important d'escrits de les parts, amb una notable diversitat funcio- nal però amb força elements estructurals comuns. Entre els escrits de la fase de desenvolupament, és a dir, deixant de banda els [...]
53. Documentació jurídica. La interlocutòria. Identificació de les parts litigants o de les persones interessades  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cal fer constar la identificació de les parts litigants o de les persones interessades en el procediment, i els noms dels procuradors, si escau. Aquesta informació també pot aparèixer a l'apartat Fets . [...]
54. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Identificació del procurador o la procuradora, de l'advocat o l'advocada, del judici i de les parts  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat figuren el nom i els cognoms del procurador o la procuradora, el nom i els cognoms de la persona o les persones que representa, una fórmula per fer constar que té poders bastants per a aquesta representació, el nom i els cognoms de l'advocat o l'advocada, les dades de la part [...]
55. Documentació jurídica. Presentació. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Amb l'encapçalament Fonaments de dret o Fonaments jurídics , s'exposen de manera succinta (no cal transcriure els preceptes que s'addueixen) els fonaments jurídics de la demanda en paràgrafs separats i numerats, com en el cas dels fets, amb xifres aràbigues. Per això, a més dels que es refereixen a [...]
56. Funció demarcativa. Inici després de parèntesis  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Un text situat a l'interior dels parèntesis que trobem després d'un punt ha de començar amb una majúscula i acabar amb un altre punt dins els parèntesis: «Allà, durant la batalla d'Isly, havia rebut una bala a la regió dels ronyons que l'havia doblegat per la meitat. (Això, però, no li havia [...]
57. Símbols. Codis de les comarques catalanes  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Sovint, en bases de dades referides a municipis o a professionals, cal consignar la comarca com una dada més. Per raons de seguretat i rapidesa en la introducció de dades, s'acostuma a treballar amb taules codificades per a totes les informacions que es poden tipificar, perquè les variables que [...]
58. Verb. Futur i formes de subjuntiu  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
1. Identificació de la qüestió La llengua castellana utilitza el temps de futur per indicar obligació. En català, com en la majoria de les llengües romàniques, és preferible adoptar el punt de vista que la llei és vigent en el moment que es llegeix. Per tant, és recomanable no fer servir el futur [...]
59. Documentació administrativa. El certificat. Fórmula de certificació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Com hem dit, la fórmula de certificació o fórmula final acostuma a ser impersonal. Es tracta d'una fórmula fixa, que a partir d'una estructura bàsica, pot presentar algunes variacions: I, perquè així consti, signo aquest certificat. I perquè consti signo aquest certificat. I, perquè consti i a [...]
60. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La convocatòria de reunió també és un document de datació doble pel que fa a l'emissió. A més de la data habitual, duu la del registre de sortida, que és la data que cal tenir en compte des d'un punt de vista de tramitació formal. [...]
Pàgines  6 / 96 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>