Resultats de la cerca criteris: 115

51. Equivalències castellà - català. prescribir v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
prescribir v intr - prescriure v intr Una cosa establerta, esdevenir nul·la pel fet d'haver transcorregut un temps concret. CA: El dret de reclamar prescriu passat mig any. Els delictes de sang no prescriuen. [...]
52. Documentació jurídica. La provisió. Diligència  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El fet que hi aparegui aquest apartat depèn del contingut de la resolució. La diligència és una nota que serveix per acreditar que s'ha executat el que s'ha acordat o decidit en la provisió. [...]
53. Equivalències castellà - català. negligente adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
negligente adj - negligent adj Dit de la persona que obra sense atendre les seves obligacions; dit de l'actuació que s'ha fet sense haver atès les obligacions o sense haver tingut la cura necessària. [...]
54. Equivalències castellà - català. proceder v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
proceder v intr-escaure v intr Una actuació, ser pertinent o adequada segons la pràctica judicial; una actuació, estar en condició de fer-se per unmanament, per la pràctica administrativa, etc. ES: Este comentario no procede. Procede practicar la notificación. Liquidación del régimen económico [...]
55. Documentació administrativa. El saluda. Comiat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per al comiat s'usa una de les fórmules següents, que de fet presenten poca varia- ció: es complau a expressar-li el testimoni de la seva consideració . es complau a expressar-li el testimoniatge de la seva consideració. [...]
56. Documentació jurídica. administratiu. Fórmula d'interposició del recurs  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat comença amb la fórmula interposo ( o formulo) recurs contenciós administratiu i ha de contenir la identificació de la disposició, l'acte, la inactivitat o l'actuació constitutiva de via de fet objecte del recurs. [...]
57. Equivalències castellà - català. paga y señal f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
paga y señal f-paga i senyal f / senyal f Fet de donar una quantitat de diners en signar un contracte, en formalitzar una compravenda, etc., com a mesura de garantia; quantitat de diners donada en aquest acte. [...]
58. Documentació administrativa. El saluda. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
De fet aquest document no duu signatura tal com la duen la majoria dels documents administratius. En aquest cas es redueix a la rúbrica, que se situa sota el nom ja imprès de la persona que emet el saluda. [...]
59. Equivalències castellà - català. compulsa f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
compulsa f - compulsa / confrontació f Certificació que una còpia és idèntica al document original, fet que se sol manifestar estampant-hi un segell i la signatura de la persona que fa la comprovació i està autoritzada a fer-la. [...]
60. Equivalències castellà - català. considerando m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
considerando m-atès / considerant m Cada una de les raons essencials que han dut a fer un decret, una sentència, un dictamen, una resolució, etc., exposades al principi del document. NOTA: Es diu així perquè cada raó sol estar introduïda pelmot atès (o atesa si va seguit d'un substantiu femení) o [...]
Pàgines  6 / 12 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>