Resultats de la cerca criteris: 195

51. Equivalències castellà - català. providencia f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
providencia f - providència / provisió f Resolució dictada per un jutge o per un tribunal per al tràmit d'un afer. ES: Providencia de apremio. CA: Provisió (o providència) de constrenyiment. [...]
52. Equivalències castellà - català. cotizar v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cotizar v intr-cotitzar v intr Contribuir empresaris i treballadors al sosteniment econòmic de la seguretat social, amb caràcter obligatori i d'acord amb uns percentatges sobre determinats components de les rendes del treball. [...]
53. Equivalències castellà - català. factura pro forma f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
factura pro forma f - factura proforma / proforma f Document amb què un venedor notifica per endavant el cost d'una comanda al comprador, però que no li n'exigeix el pagament. [...]
54. Equivalències castellà - català. alta f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
alta f - alta f Situació laboral d'una persona que, havent estat de baixa, deixa d'estar- ho i es reincorpora al seu lloc de treball. CA: Donar l'alta a algú. [...]
55. Equivalències castellà - català. extradición f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
extradición f-extradició f Lliurament d'un delinqüent refugiat en un estat, fet per les autoritats d'aquest estat al govern d'un altre que el reclama per tal de jutjarlo en el seu territori. [...]
56. Documentació administrativa. La sol·licitud. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Rosa Herms i Capellas, funcionària del cos superior de la Generalitat de Catalunya, amb DNI 38 367 123 i amb domicili al carrer de la Pujada, 7, 08870 Sitges, telèfon 769 00 34. EXPOSO: Que sóc la responsable de la Secció d'Actuació Administrativa de la Direcció General de Política Lingüística del [...]
57. Equivalències castellà - català. bien de dominio público m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
bien de dominio público m-bé de domini públic / bé demanial / demani m Bé que pertany a una entitat pública i és destinat directament al compliment d'un fi públic propi del seu titular. [...]
58. Equivalències castellà - català. obligar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
obligar v tr-obligar / vincular v tr Una llei, un contracte, una sentència, etc., fer que algú estigui subjecte al compliment del que estableix. CA: La sentència, el contracte obliga les parts. Un pronunciament que obliga. [...]
59. Equivalències castellà - català. bien comunal m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
bien comunal m - bé comunal / bé del comú m Bé aprofitat i fruït exclusivament per la comunitat de veïns del municipi al qual pertany. NOTA: Si és un terreny s'anomena empriu (castellà ejido). [...]
60. Equivalències castellà - català. sumisión f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sumisión f - submissió f Acte jurídic mitjançant el qual hom renuncia al dret de demandar i de ser demandat davant el tribunal de la corresponent jurisdicció territorial, i així acatar la jurisdicció d'un altre tribunal. [...]
Pàgines  6 / 20 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>