Resultats de la cerca criteris: 129

51. Ús de les abreviacions  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Hem de partir de la idea que, si volem un llenguatge administratiu clar i fàcilment comprensible, l'ús que fem de les abreviacions ha de ser molt mesurat i, en tots els casos, coherent i pertinent. Per aquests motius, cal observar una sèrie de criteris generals que ens ajudaran a trobar el punt [...]
52. Documentació jurídica. Presentació. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Amb l'encapçalament Fonaments de dret o Fonaments jurídics , s'exposen de manera succinta (no cal transcriure els preceptes que s'addueixen) els fonaments jurídics de la demanda en paràgrafs separats i numerats, com en el cas dels fets, amb xifres aràbigues. Per això, a més dels que es refereixen a [...]
53. Documentació jurídica. La querella. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En la redacció d'aquest document cal tenir en compte les exigències generals de contingut establertes per la legislació vigent i la legislació específica aplicable a cada cas concret. L'article 277 de la Llei d'enjudiciament criminal estableix els requisits de caràcter general per al cas de la [...]
54. Equivalències castellà - català. patria potestad f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
llatí patria potestas). Tanmateix en el Codi de família vigent a Catalunya s'ha introduït l'expressió potestat del pare i de la mare. [...]
55. Noms referits a éssers animats. Noms propis de persona  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
i el castellà l'alfabet llatí, la pronúncia de la llengua de partida. Els exemples que presentem són producte de la transcripció. Aquest sistema és més fàcil d'usar i de recordar que no pas la transliteració, per a la qual cal conèixer quin signe correspon al signe que cal substituir. En català: En [...]
56. Documentació jurídica. La sentència. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En dret processal hi ha tres tipus de resolucions judicials, que es distingeixen per la forma i el contingut: provisions, interlocutòries i sentències. D'acord amb l'article 206 de la Llei d'enjudiciament civil, les sentències són les reso- lucions judicials que posen fi al procés, en primera o [...]
57. Sigles i acrònims. Traducció. Noms propis  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En el cas de sigles o acrònims de noms propis, especialment noms d'organismes, entitats, partits polítics i empreses que els utilitzen com a forma corrent de denominació, s'ha de tenir en compte que les sigles i els acrònims com a tals no són traduïbles, sinó que el que és possible de traduir és la [...]
58. Sigles i acrònims. Escriptura. Majúscules i minúscules  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sigles i els acrònims lexicalitzats (vegeu l'apar - tat 4.5). ovni objecte volador no identificat ecu European currency unit bit binary digit En general, en una mateixa sigla convé evitar la barreja de majúscules i minúscules. * PiMEM PIMEM Petita i Mitjana Empresa de Mallorca Com a cas especial, les [...]
59. Documentació jurídica. La querella. Signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Han de signar l'advocat o l'advocada i el procurador o la procuradora. En el cas que el poder del procurador o la procuradora no sigui especial, cal que signi també la persona querellant. repetir-los; per tant, l'estructura d'aquestes signatures és: ? rúbrica ? rúbrica ? rúbrica Advocat [...]
60. Noms referits a éssers animats. Personatges històrics, contemporanis i de ficció  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
No obstant la recomanació enunciada per als casos generals, els noms de reis, monarques, prínceps, membres de cases sobiranes, dinasties, llinatges, sants, personatges bíblics i històrics, papes i personatges mitològics o literaris també tenen formes específiques en cada llengua. En aquests casos [...]
Pàgines  6 / 13 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>