Resultats de la cerca criteris: 696

51. Documentació jurídica. La interlocutòria. Diligència  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El fet que hi aparegui aquest apartat depèn del contingut de la resolució. La diligèn- cia és una nota que serveix per acreditar que s'ha executat el que s'ha decidit en la interlocutòria. També serveix per notificar la resolució i, d'acord amb l'article 208 de la Llei d'enjudi- ciament civil, per [...]
52. Documentació jurídica. La interlocutòria. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Identificació del jutjat o del tribunal Identificació del procediment Identificació de les parts litigants o de les persones interessades Títol Nom del jutge o la jutgessa, o dels membres del tribunal Datació Fets Fonaments de dret Part dispositiva Fórmula final Signatura del jutge o la jutgessa [...]
53. Documentació jurídica. La interlocutòria. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 1 de Berga Passeig de la Pau, 8 Berga Procediment: Suspensió de pagaments 25/2001 Part demandant: Sr. Modest Soler i Gifreu Procuradora: Sra. Rosa Roig i Colomer Part demandada: Sr. Carles Clar i Ferreny Procurador: Sr. Lluís Puig i Torner [...]
54. Documentació jurídica. La interlocutòria. Fets  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat pot tenir com a encapçalament Relació de fets o, simplement, Fe ts . En paràgrafs separats i numerats, s'han de consignar les pretensions de les parts i els fets en què les fonamenten, que han d'haver estat al·legats oportunament i han d'estar enllaçats amb les qüestions que cal reso [...]
55. Documentació jurídica. La interlocutòria. Títol  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Serveix per fer constar que el document és una interlocutòria. [...]
56. Documentació jurídica. La provisió. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cal indicar primer la localitat i, després d'una coma, la data. [...]
57. Documentació jurídica. La provisió. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En dret processal hi ha tres tipus de resolucions judicials, que es distingeixen per la forma i el contingut: provisions, interlocutòries i sentències. La provisió és una resolució dictada per un jutge o una jutgessa, o per un tribunal, que decideix sobre qüestions de tràmit o sobre peticions [...]
58. Documentació jurídica. La provisió. Diligència  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El fet que hi aparegui aquest apartat depèn del contingut de la resolució. La diligència és una nota que serveix per acreditar que s'ha executat el que s'ha acordat o decidit en la provisió. [...]
59. Documentació jurídica. La provisió. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Dades del jutjat o del tribunal Identificació del procediment Títol Nom del jutge, la jutgessa o els magistrats i del ponent Datació Cos del document Fórmula final Signatura del secretari Signatura del jutge, la jutgessa, o la secretàr ia el ponent o la ponent Diligència [...]
60. Documentació jurídica. La provisió. Títol  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La provisió porta un títol; per exemple: Provisió . També és possible fer una descripció breu del contingut de la provisió, precedida per la paraula assumpte ; per exemple: Assumpte: admissió de demanda . També es pot incloure en aquest apartat la identificació de les parts litigants. [...]
Pàgines  6 / 70 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>