Resultats de la cerca criteris: 82

51. Sigles i acrònims. Pronunciació. Pronunciació desplegada  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
lletrejar. EV Els Verds CGPJ Consell General del Poder Judicial De vegades se'n fa un desplegament parcial. CCOO Comissions Obreres Comissions Aquest sistema de lectura es pot aplicar a qualsevol sigla, encara que tingui una altra possibilitat de pronunciació. IEC Institut d'Estudis Catalans Institut PSOE [...]
52. Documentació administrativa. La invitació. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
. Els destinataris d'un ofici poden ser particulars, càrrecs i institucions. Així, en els l'ocupa, o bé directament a l'organisme. En aquest darrer cas se simplifica la infor- mació que s'ha de conèixer. Cal saber a quin organisme ens adrecem, però no cal conèixer necessàriament l'estructura orgànica i [...]
53. Nom. Nominalitzacions  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
1993, sobre cláusulas abusivas en los contratos celebrados con consumidores, así como la regulación de las condiciones generales de la contratación. La Ley regula además en este capítulo los requisitos para que la incorporación de una cláusula general se considere ajustada a Derecho y opta por la [...]
54. Verb. Futur i formes de subjuntiu  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Estado. Los que impidieren el legítimo ejercicio de las libertades de reunión o manifestación, o perturbaren gravemente el desarrollo de una reunión o manifestación lícita serán castigados con la pena de prisión de dos a tres años. Si los hechos se realizaran con violencia, serán castigados con pena de [...]
55. Noms referits a éssers animats. Personatges històrics, contemporanis i de ficció  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
se segueix, doncs, el criteri de la tradició. En català: En castellà: Carlemany Carlomagno Alexandre el Gran Alejandro Magno Martí l'Humà Martín el Humano els Trastàmara los Trastámara Joan Carles I Juan Carlos I Felip de Borbó i de Grècia Felipe de Borbón y de Grecia sant Ramon Nonat san Ramón [...]
56. Abreviatures. Formació. Abreujament de mots  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Es pot fer per suspensió o per contracció. Parlem d'abreviatures per suspensió quan suprimim la part final d'un mot. des. desembre aj. ajuntament En l'escurçament per suspensió se suprimeix el final a partir de la primera vocal d'una síl·laba (incloent-hi aquesta vocal), tant si va darrere d'una [...]
57. Sigles i acrònims. Apostrofació. Pronunciació lletrejada  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En el cas de les sigles que es llegeixen lletra a lletra, es considera la forma que tenen en pronunciar-les, tenint en compte que l'accent recau sobre la vocal tònica corresponent a la pronunciació de la darrera lletra. A partir d'això, se segueixen les regles generals d'apostrofació. Davant d'una [...]
58. Nom. Anàfores  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
«A Coruña» y «Ourense» aparecen ya escritas de esta forma en documentos que datan del siglo XIII, lo que supone una clara ratificación a la argumentación de que aquellas responden a una realidad lingüística, histórica e incluso tradicional. La modificación se realizará mediante Orden ministerial que [...]
59. Verb. Gerundis  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
de una fundación, dictará resolución motivada, dando traslado de toda la documentación al Ministerio Fiscal o al órgano jurisdiccional competente, comunicando esta circunstancia a la fundación interesada. Al pie de todo título que se inscriba en el Registro de la Propiedad pondrá el Registrador una [...]
60. Documentació jurídica. La querella. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
donar-la a conèixer. 4t. La relació circumstanciada del fet, amb expressió del lloc, de l'any, del mes, del dia i de l'hora en què va produir-se, si se sabien. 5è. L'expressió de les diligències que cal practicar per a la comprovació del fet. 6è. La petició que s'admeti la querella, es practiquin les [...]
Pàgines  6 / 9 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Següent >>