Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 1,901

51. L'accent gràfic / Tipus d'accent que pot dur cada vocal
Font Fitxes de l'Optimot
L'accent gràfic s'escriu sobre vocals majúscules i minúscules i marca la síl·laba tònica dels mots. En català es distingeixen dos tipus d'accent: l'obert o greu (`) i el tancat o agut (´). La vocal a, si ha de dur accent, sempre el porta obert, mentre que la i i la u, si en porten, sempre duen [...]
52. Oracions de relatiu adjectives amb antecedent oracional / Relatiu neutre: 'la qual cosa', 'cosa que', 'fet que' / 'Ha vingut la seva mare, el que l'ha sorprès' o 'Ha vingut la seva mare, la qual cosa l'ha sorprès'?
Font Fitxes de l'Optimot
relatiu la qual cosa fa referència a ha vingut la seva mare).  En aquest tipus d'oracions de relatiu, es fan servir tant el pronom relatiu la qual cosa, com la construcció formada per un nom (generalment és cosa, fet, tot i que pot ser qualsevol altre) + que . En canvi, en aquests casos no són possibles [...]
53. 'cadascun' o 'cada un'? / 'cadascú' i 'cada u' / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes cadascun, cadascuna i cada un, cada una són quantificadors que, juntament amb un sintagma constituït per la preposició de i un nom, signifiquen 'tota persona o tota cosa de les que formen part d'un grup o d'una col·lectivitat'. Amb aquest mateix sentit, però amb un valor emfàtic [...]
54. Oracions de relatiu adjectives / 'el noi el qual ha vingut' o 'el noi que ha vingut'? / Pronom relatiu en funció de subjecte: 'que' o 'el qual'?
Font Fitxes de l'Optimot
Dins d'una oració de relatiu adjectiva (és a dir, aquella que fa referència a un antecedent explícit i el complementa), quan el pronom fa la funció de subjecte es podrà fer servir que o el qual segons el tipus d'oració.  1. En oracions explicatives En general s'usa el pronom relatiu que en les [...]
55. Com es diu 'a lo loco' i 'a lo que salga' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
a la babalà a la lleugera com un boig Les expressions a lo loco i a lo que salga es poden traduir al català per a la babalà, a la lleugera, com un boig. Així, les frases següents: Son palabras dichas a lo loco. Conduce a lo loco. es poden traduir per: Són paraules dites a la babalà [...]
56. 'Els turistes, que estaven marejats,...' i 'Els turistes que estaven marejats...' / Oracions de relatiu: explicatives i especificatives / Oracions de relatiu: amb coma o sense coma?
Font Fitxes de l'Optimot
Quan una oració de relatiu complementa un nom que la precedeix (l'antecedent), s'anomena adjectiva perquè fa la funció que faria un adjectiu, és a dir, de complement del nom. Per exemple: El noi que xerra equival a El noi xerraire L'home que bada equival a L'home badoc Les oracions de relatiu [...]
57. 'més... que' o 'més... de'?; 'menys... que' o 'menys... de'? / Els quantificadors comparatius: 'tan', 'tant', 'més' i 'menys' / Comparatives d'igualtat, superioritat i inferioritat
Font Fitxes de l'Optimot
Les construccions comparatives se solen construir amb els quantitatius tan, tant, més i menys. Poden establir una relació d'igualtat (El despatx és tan petit com el teu) o de desigualtat (Fa més calor que l'any passat, Tinc menys deures que el trimestre passat).  1. Comparatives d'igualtat. [...]
58. Usos del gerundi que no són admesos / 'El conductor es va adormir provocant un greu accident' o 'El conductor es va adormir, cosa que va provocar un greu accident'?
Font Fitxes de l'Optimot
Les construccions de gerundi generalment tenen un valor duratiu. Independentment del fet que el gerundi també pugui presentar altres valors (causal, condicional o concessiu), sol indicar duració o continuïtat. A l'hora de fer servir una construcció de gerundi, cal tenir en compte les [...]
59. 'després de' + infinitiu o 'després que' + verb? / Oracions temporals amb 'després'
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar posterioritat, es poden fer servir les construccions després de + infinitiu o després que + verb. Per exemple: Després de saber la desgràcia, va trucar a la policia. Després que va saber la desgràcia, va trucar a la policia. Pel que fa a l'última construcció, després que + verb [...]
60. Com es diu carreró sense sortida en català? / atzucac, cul-de-sac, carreró que no passa
Font Fitxes de l'Optimot
En català, hi ha tres denominacions possibles per designar un carreró sense sortida: atzucac, cul-de-sac o carreró que no passa. Totes tres són també correctes en sentit figurat. Així, doncs, es pot dir: La discussió es troba en un atzucac. La discussió es troba en un cul-de-sac. La discussió [...]
Pàgines  6 / 191 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>