Resultats de la cerca frase exacta: 96

51. Exemple de denúncia
Font Fitxes de l'Optimot
AL JUTJAT DE GUÀRDIA Glòria Pau i Creus, amb el DNI 37 805 533 i amb domicili a la baixada del Rosari, 8, 43003 Tarragona, DENUNCIO: Per mitjà d'aquest escrit i d'acord amb l'article 259 i els següents de la Llei d'enjudiciament criminal, els representants legals de la companyia Plaf, SA [...]
52. Exemple de sentència
Font Fitxes de l'Optimot
Jutjat de Primera Instància i Instrucció núm. 4 d'Olot Judici ordinari 129/2001 Sentència 97/2001 Procediment: terceria de millor dret. SENTÈNCIA Olot, 13 de novembre de 2001 Pere Vilar Olivera, jutge, he vist les actuacions relatives a aquest judici, tramitades per l'entitat mercantil [...]
53. metge forense | metge forense, metgessa forense
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Treball
l'assistència als menors involucrats en procediments que es tramiten davant del jutjat de menors. [...]
54. Abreviatures i sigles: J - L
Font Fitxes de l'Optimot
juliol: jul. junta de govern: j. de gov. junta directiva: j. dir. jurídic -a: jur. jurisprudència: jurispr. jutjat de primera instància: j. de 1a. inst. laborable: lab. làmina: làm. limitada: ltda. limitat: ltat. llei: L Llei d'enjudiciament civil: LEC Llei d'enjudiciament criminal [...]
55. recurs de cassació en interès de llei
Font Diccionaris terminològics del TERMCAT
Àrea temàtica Dret
Recurs de cassació extraordinari que s'interposa contra una sentència que es considera errònia o greument danyosa per a l'interès públic dictada en única instància per un jutjat contenciós administratiu o per la sala contenciosa administrativa d'un tribunal superior de justícia o de l'Audiència [...]
56. interlocutòria, provisió, diligència prèvia, pregunta parlamentària, etc. (majúscules i minúscules) / documents legals no singulars (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
de 23 de desembre de 1993  la provisió de 26 d'agost de 1995  les diligències prèvies 23/98  la cèdula de citació de 30 de juny de 1999 del Jutjat Penal núm. 2 de Terrassa  el judici de menor quantia 25/2000  el procediment abreujat núm. 147/85  les actuacions 27/92 el recurs contenciós administratiu [...]
57. Exemple de demanda
Font Fitxes de l'Optimot
AL JUTJAT... Jaume Vendrell Raurich, procurador dels tribunals, en nom de l'entitat mercantil TRXSA, domiciliada a Castelldefels, al carrer de la Indústria, 36, la representació de la qual acredito mitjançant l'escriptura de poder adjunta, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció [...]
58. Criteris de redacció de la querella
Font Fitxes de l'Optimot
Definició La querella és una acusació escrita, presentada davant el jutjat contra algú que hom fa reu d'un delicte que la persona agreujada demana que sigui castigat i perseguit. Aquesta és una de les formes d'iniciar un procés penal. Criteris generals de redacció En la redacció [...]
59. Equivalències castellà - català. busca y captura f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
busca y captura f-crida i cerca f Ordre donada per un jutjat al govern perquè persegueixi i arresti un delinqüent. [...]
60. Abreviatures: formació
Font Fitxes de l'Optimot
criteris abans esmentats, s'han de mantenir totes les partícules (preposicions i articles) si es marca l'abreujament amb un punt. Per exemple: n. de la t. (nota de la traductora) j. de 1a. inst. (jutjat de primera instància) En canvi, s'ometen si s'utilitza la barra inclinada. Per exemple: o/ (a [...]
Pàgines  6 / 10 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Següent >>