Resultats de la cerca frase exacta: 144

51. piercing / pírcing
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Imatge personal
pírcing D'acord amb el diccionari normatiu, la forma pírcing designa la tècnica que consisteix a subjectar joies o altres objectes travessant la pell, les mucoses o altres teixits corporals. Aquesta forma és resultat de l'adaptació a les normes ortogràfiques catalanes de la forma anglesa piercing [...]
52. permeable i impermeable (sentit figurat)
Font Fitxes de l'Optimot
Estrictament, una cosa permeable és la que deixa passar un gas o un líquid a través dels seus porus. Així, hi ha roques que són permeables perquè deixen passar l'aigua. Això no obstant, d'acord amb el diccionari normatiu, també es pot utilitzar la paraula permeable (o impermeable) metafòricament [...]
53. Com es diu tamaño en català? / És correcte tamany en català?
Font Fitxes de l'Optimot
que hi ha al museu impressionen molt. El local que vam llogar no era de les dimensions / proporcions que m'esperava. Tenia un gran cor, i no ho dic pel volum / per la grandària / per la grossària que ocupés! El format d'aquest diccionari ja és adequat, tenint en compte que conté informació [...]
54. policial o policíac?
Font Fitxes de l'Optimot
policial o policíac, segons el context D'acord amb el diccionari normatiu, tant policial com policíac -a són formes correctes, però es fan servir en contextos diferents: - Quan ens referim a alguna cosa o a algun fet relacionat amb la policia, podem utilitzar indistintament policial i policíac [...]
55. La ce trencada ('ç') / Ortografia de la essa sorda: 'c' o 'ç'?
Font Fitxes de l'Optimot
, eficaç-eficaços-eficaces, feliç-feliços-felices, fiança-fiances, etc. quan es conjuga un verb: començo-comences-comença-comencem-comenceu-comencen, etc. quan es formen derivats: audaç-audàcia, veloç-velocitat, etc. Consulteu el diccionari per a més dubtes sobre les grafies c i ç.  [...]
56. Ortografia de 'm'
Font Fitxes de l'Optimot
('noble'), empremta, femta, gimcana, impremta, premsa, somriure, tramvia, triumvir, zumzeig, etc. en el prefix circum-: circumdant, circumferència, circumloqui, circumspecte, circumstància, circumval·lació, etc. Consulteu el diccionari per a més dubtes sobre la grafia m a final de síl·laba, davant [...]
57. pluriennal / plurianual / biennal / bianual
Font Fitxes de l'Optimot
Els adjectius acabats en -anual volen dir 'que té lloc x vegades l'any', mentre que els acabats en -ennal volen dir 'que dura x anys' o 'que té lloc cada x anys'. Al diccionari normatiu trobem, per exemple, plurianual i pluriennal, i bianual i biennal, amb els significats següents [...]
58. extorsionar o extorquir?
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Dret. Administració
entitat en qui recau l'extorsió. Per exemple:  Les bandes armades extorsionen la població. El detingut està acusat d'extorsionar diverses entitats bancàries.  El verb extorquir es refereix a aquesta mateixa acció. Segons el diccionari normatiu, però, el complement directe que acompanya extorquir [...]
59. Ortografia de 'n'
Font Fitxes de l'Optimot
estranger, com Canberra i Istanbul. Consulteu el diccionari per a més dubtes sobre les grafies m/n.  [...]
60. 'positivar' i 'positivitzar' / 'negativar' i 'negativitzar' / Com es diu 'positivizar' en català? / Com es diu 'negativizar' en català?
Font Fitxes de l'Optimot
positivitzar i negativitzar, en canvi, pertanyen a la llengua general i tenen el significat de 'fer esdevenir positiu; donar un caràcter positiu' i 'fer esdevenir negatiu; donar un caràcter negatiu'. Malgrat que cap d'aquestes dues formes no està recollida en el diccionari normatiu, són verbs ben formats a [...]
Pàgines  6 / 15 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>