Resultats de la cerca bàsica: 100

Diccionari castellà-català
61. caza (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 caça. Caza con perros, con hurón, caça amb gossos, amb fura. 2 [animales que se cazan] caça. m 3 andar (o ir) a caza (o a la caza) de una cosa fig anar a caça (o a la caça) d'alguna cosa. 4 caza de altanería caça amb falcó, falconeria. 5 caza mayor, menor caça major, menor. 6 coto (o [...]
62. decaer (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
v intr [Se conjuga como: caer] 1 [venir a menos] decaure. 2 decaure. La fiesta decayó, la festa va decaure. Las ventas han decaído mucho, les vendes han decaigut molt. 3 decaure, disminuir, declinar. Su poder decae, el seu poder decau. 4 fig decaure, decandir-se pron, esllanguir-se pron [...]
63. lucido (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
-da adj 1 lluït -ïda, brillant. Tuvo una actuación lucida en las oposiciones, va tenir una actuació lluïda en les oposicions. 2 lluït -ïda, esplendent. Una fiesta muy lucida, una festa molt lluïda. 3 [lustroso] lluent. 4 estar (o ir) lucido fig i fam estar (o anar) bé, fer-la bona, estar [...]
64. laurel (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 bot [Laurus nobilis] llorer. 2 fig [gloria, fama] llorer. 3 cosechar laureles conquerir llorers. 4 dormirse en (o sobre) sus (o los) laureles adormir-se sobre els llorers. 5 laurel alejandrino bot [Ruscus hypophyllum] galzeran major. 6 laurel cerezo (o real) bot [lauroceraso [...]
65. función (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 funció. Cumplir las funciones de su cargo, complir les funcions del seu càrrec. 2 anat funció. 3 teatr [espectáculo] funció. 4 relig funció. 5 [fiesta privada] festa. 6 mat i quím funció. 7 en función de en funció de, depenent de. 8 en función de d'acord amb. 9 en funciones en [...]
66. altar (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 [ara] altar. 2 [de la procesión del Corpus] estació f, monument. 3 min [de horno] altar. 4 min [grada] banc. 5 altar mayor altar major. 6 llevar al altar [a una mujer] conduir a l'altar. 7 poner en un altar fig [elogiar] posar sobre el pedestal (o el pinacle), posar a les estrelles (o [...]
67. conformidad (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
f 1 conformitat. 2 [consentimiento] conformitat. Hemos hecho fiesta con la conformidad del maestro, hem fet festa amb la conformitat del mestre. 3 [resignación] conformitat, resignació, conformació. Es preciso tomarse las cosas con conformidad, cal prendre's les coses amb conformitat. 4 de [...]
68. recuerdo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
m 1 record. Un recuerdo maravilloso, un record meravellós. 2 [conmemoración] recordança f. Celebraron una fiesta en su recuerdo, van celebrar una festa en recordança seva. 3 memòria f. De triste recuerdo, de trista memòria. 4 [evocación] record, evocació f. El recuerdo del pasado, el record [...]
69. hermano (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
germà consanguini. 9 hermano mayor crist germà major. 10 hermano político [cuñado] cunyat. 11 hermanos siameses germans siamesos. 12 medio hermano germanastre.  [...]
70. completo (castellà)
Font Diccionari castellà-català d'Enciclopèdia Catalana (4a edició)
, total. La fiesta ha sido un completo fracaso, la festa ha estat un fracàs complet. 5 [lleno] complet -a, ple -ena. Un autobús completo, un autobús complet. m 6 fam [totalidad de miembros] tot el ple. En la sesión de ayer estaba el completo, a la sessió d'ahir hi havia tot el ple. 7 por completo per [...]
Pàgines  7 / 10 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Següent >>