Resultats de la cerca criteris: 467

Criteris lingüístics
61. Sigles i acrònims. Apostrofació. Pronunciació combinada  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'apostrofació davant de les sigles que pronunciem combinant el lletrejament amb la pronunciació sil·làbica segueix el criteri de les lletrejades, ja que ens basem en el contacte de l'article o la preposició amb el nom de la lletra inicial. el PCUS el pe-cus l'MPOC l'ema-poc la BDOL la be-dol [...]
62. Funció distintiva. Noms propis referits a persones. Sobrenoms, renoms i pseudònims  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'escriuen amb majúscula inicial tots els substantius i altres elements, tret dels articles i les preposicions que els componen. Exemples: Martí l'Humà el Noi del Sucre Joan el Caçador el Timbaler del Bruc el Sàtir de Gràcia 14 [...]
63. Equivalències castellà - català. expirar v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
expirar v intr - expirar v intr Un període per fer una cosa, acabar-se. CA: El període per presentar sol·licituds expira el dia 10. El termini ja ha expirat. [...]
64. Equivalències castellà - català. vencer v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
vencer v intr - vèncer v intr Un element contractual que genera un deute, arribar al moment en què s'ha de fer efectiu el pagament; el termini per fer una cosa, acabar-se. CA: El dia 15 venç el lloguer. La lletra venç demà. [...]
65. Documentació jurídica. La interlocutòria. Identificació del jutjat o del tribunal  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat es fa constar la identificació del jutjat o el tribunal que emet el document. [...]
66. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Si la persona convocada assisteix a la reunió pel càrrec que té, cal fer-hi constar el càrrec. Altrament, cal posar-hi el nom i els cognoms amb el tractament de senyor o senyora. [...]
67. Equivalències castellà - català. deliberación f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
deliberación f - deliberació f Acció de deliberar. NOTA: L'expressió amb deliberació també s'usa amb el valor de 'premeditadament'. CA: El president ha posat el projecte de llei a deliberació. [...]
68. Equivalències castellà - català. cumplir v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cumplir v tr - complir v tr Fer el que diu la llei, una norma, etc., obrar sense contravenir- la. NOTA: També és admissible l'ús amb un complement precedit de la preposició amb, amb el sentit específic de dur a terme completament el propi deure. CA: Complir la llei, les normes. Cal complir el que [...]
69. Equivalències castellà - català. estimar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
estimar v tr - considerar / estimar v tr Un jutge o un tribunal, arribar a la conclusió que una cosa és d'una determinada manera, fet que sol implicar adoptar una decisió sobre la qüestió. NOTA: Per al sentit de 'prendre una decisió' no s'usa considerar, sinó estimar. ES: El juez ha estimado [...]
70. Equivalències castellà - català. incidental adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
incidental adj.incidental adj Dit d'allò que esdeve fortuitament durant el proces judicial i que pot alterar-ne el desenvolupament. [...]
Pàgines  7 / 47 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>