Resultats de la cerca criteris: 313

Criteris lingüístics
61. Equivalències castellà - català. punir v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
punir v tr - punir v tr Fer expiar un acte il·legal o il·lícit amb una pena; fer expiar a algú un acte il·legal o il·lícit amb una pena. ES: Punir un crimen, un delito. Una falta que se pune con un castigo leve. Una ley para punir la trata. Punir un criminal. CA: Punir un crim, un delicte. Una [...]
62. Documentació administrativa. El certificat. Certificació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquesta part, que és el nucli del certificat, s'introdueix amb la forma Certifico , seguida de dos punts i aïllada de la resta del text. Aquesta forma se sol destacar o bé en majúscules o bé en negreta. Després dels dos punts s'expressa la certificació precedida de la conjunció Que (amb majúscula [...]
63. Documentació jurídica. La querella. Peticions  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'introdueixen amb els verbs demano o sol·licito i és convenient redactar-les en parà- grafs independents i numerats amb xifres aràbigues per facilitar-ne la lectura. Després del verb principal amb què s'expressa l'objecte de la querella ( demano o sol·licito ), és optatiu que hi aparegui el [...]
64. Documentació jurídica. administratiu. Documents adjunts  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cal fer una relació dels documents que es presenten juntament amb l'escrit d'inter- posició del recurs. [...]
65. Equivalències castellà - català. ajustarse a derecho v pron  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ajustarse a derecho v pron - ajustar-se a dret v pron Un fet, estar d'acord amb la llei. [...]
66. Equivalències castellà - català. derogar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
derogar v tr - derogar v tr Revocar o modificar una disposició o una llei amb una de nova. [...]
67. Equivalències castellà - català. fundación f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
fundación f-fundació f Entitat sense ànimde lucre i amb personalitat jurídica creada a l'entorn d'un patrimoni organitzat. [...]
68. Equivalències castellà - català. reincidencia f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
reincidencia f - reincidència f Acció de reincidir; situació d'un delinqüent que ja ha estat condemnat amb anterioritat. [...]
69. Documentació jurídica. La denúncia. Fets  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat s'introdueix amb una expressió com ara Baso aquesta denúncia en els fets següents . Cal descriure amb detall i precisió els fets que són objecte de la denúncia (dia, hora, lloc, testimonis, conseqüències, etc.) i, tal com s'ha comentat anteriorment, presentar- los de manera ordenada [...]
70. Equivalències castellà - català. conducta correcta f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
conducta correcta f-mans netes f pl Condició exigida a una persona física o jurídica per a l'exercici de la protecció diplomàtica, segons la qual aquesta persona ha demostrar una conducta que estigui d'acord amb el dret intern de l'estat contra el qual reclama, d'acord amb el dret internacional. [...]
Pàgines  7 / 32 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>