Resultats de la cerca bàsica: 948

Criteris lingüístics
61. Equivalències castellà - català. poderes m pl  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
poderes m pl - poders m pl Capacitat jurídica, legalment escripturada, per actuar en nom i a favor d'una altra persona; document on es fa constar la capacitat jurídica per actuar en nom i a favor d'una altra persona. [...]
62. Equivalències castellà - català. plazo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
plazo m - termini m Espai de temps de què hom disposa per fer una actuació determinada. CA: El termini per presentar al·legacions venç (o s'acaba) d'aquí a un mes. El termini per fer la sol·licitud va del dia 10 al 15. [...]
63. Introducció. Classificació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
més aviat corresponen a la terminologia. Dins d'aquest apartat cal esmentar les sigles lexicalitzades (sida, làser) i les paraules formades per combinació de mots truncats (informàtica, motel). Encara que també són abreviacions, no s'ha tractat dels escurçaments de mots per afèresi (Toni per Antoni) o [...]
64. Noms referits a coses. Noms d'institucions, entitats, empreses i organismes  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
l'original i la màxima proximitat entre els textos de partida i els d'arribada. Per a aquest tipus de noms, els criteris de traducció més habituals són la traducció del nom pel seu equivalent lingüístic en la llengua d'arribada (Departament de Cultura per Departamento de Cultura) o bé pel seu equivalent [...]
65. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Noms de lloc  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa a l'escriptura dels noms de lloc, ens remetem al Nomenclàtor oficial de toponímia major de Catalunya i al Nomenclàtor toponímic de la Catalunya del Nord , ressenyats a la bibliografia. Noms de lloc catalans amb article L'article s'escriu amb minúscula en tots els casos i experimenta les [...]
66. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
3.2. FORMES DOBLES ABREUJADES L'ús de formes dobles abreujades només és adequat en textos breus i esquemàtics. Exemples Nom i càrrec del director/a. Tècnic/a superior, A-21, per a la Secretaria Tècnica del Servei d'Ocupació de Catalunya. Tipus de text Impresos, notes, llistes, taules o gràfics [...]
67. Equivalències castellà - català. legar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
legar v tr - llegar v tr Deixar alguna cosa a algú per disposició testamentària. [...]
68. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Cos  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat és específic per a cada tipus de document i, com a norma general, es redueix a una exposició dels fets o dels motius pels quals es presenta l'escrit. En general, es prescindeix de la distinció entre l'exposició de fets i els fonaments de dret, encara que aquests apartats poden [...]
69. Equivalències castellà - català. expropiar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
expropiar v tr-expropiar v tr Un organisme públic, quedar-se la propietat d'un bé que és d'algú altre per a una utilitat pública, generalment a canvi d'una indemnització. CA: Han d'expropiar la finca per tal de fer-hi una carretera. Una casa expropiada. [...]
70. Equivalències castellà - català. procurar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
procurar v tr - procurar v tr Fer la feina de procurador per a una part. [...]
Pàgines  7 / 95 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>