Resultats de la cerca frase exacta: 84

Diccionaris terminolňgics
61. mŕscara d'oxigen
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Esport
Careta per a administrar oxigen, que s'utilitza en ascensions a muntanyes de gran altitud, i que serveix per a compensar el dčficit d'oxigen a la sang produďt per la disminució de la pressió atmosfčrica. [...]
62. zona de cŕrrega espacial
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Regió semiconductora d'una ^junció PN^ o d'un ^contacte metall-semiconductor^ que presenta una cŕrrega neta. Aquesta cŕrrega estŕ produďda per un dčficit de portadors que no arriben a compensar la cŕrrega de les impureses ionitzades. [...]
63. principi de no-compensació
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Economia. Empresa
Principi comptable segons el qual no es poden compensar les partides de l'actiu i el passiu del balanç de situació ni les de les despeses i els ingressos que integren el compte de pčrdues i guanys. [...]
64. equalització adaptativa
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Tecnologies de la informació i la comunicació
Equalització en quč els coeficients de l'equalitzador s'actualitzen contínuament a partir de les noves dades rebudes per tal d'adaptar-se als possibles canvis en la resposta en impuls del canal que s'ha de compensar. [...]
65. compte corrent
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Economia. Empresa
Contracte entre dues persones físiques o jurídiques mitjançant el qual s'aporten actius a compensar periňdicament de manera que a la fi del període se'n pot exigir el saldo i els interessos en cas que hagi estat pactat. [...]
66. diferencial
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Esport
Mecanisme d'un automňbil que permet que la roda o les rodes motrius d'una banda girin a una velocitat diferent que les de l'altra en un revolt, per compensar la diferčncia de longitud de la distŕncia recorreguda. [...]
67. diferencial
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Esport
Mecanisme d'un automňbil que permet que la roda o les rodes motrius d'una banda girin a una velocitat diferent que les de l'altra en un revolt, per compensar la diferčncia de longitud de la distŕncia recorreguda. [...]
68. marge de variació
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Economia. Empresa
Import que les entitats de contrapartida apliquen als actius de garantia utilitzats en les operacions temporals d'injecció de liquiditat a fi de compensar eventuals fluctuacions del valor de mercat d'aquests actius per sota d'un nivell establert. [...]
69. provisió per a fluctuació de valors
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Economia. Empresa
Provisió obligatňria que té per objecte compensar les oscilˇlacions que es produeixin en la cotització dels valors mobiliaris destinats a les reserves legals, i que es nodreix amb una aportació acumulativa d'un tant per cent en cada exercici. [...]
70. signe de Bielschowsky
Font Diccionaris terminolňgics del TERMCAT
Ŕrea temŕtica Cičncies de la salut
En les parŕlisis del nervi patčtic (afectació del múscul oblic major de l'ull) es produeix una desviació del globus ocular cap a dintre, que el malalt intenta de compensar tot desviant el cap vers l'espatlla oposada. [...]
Pŕgines  7 / 9 
<< Anterior  Pŕgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Següent >>