Resultats de la cerca bàsica: 107

Fitxes de l'Optimot
61. Article davant dels dies de la setmana / 'el dimecres' o 'els dimecres'? ('cada dimecres')
Font Fitxes de l'Optimot
especificació, sense comes. Per exemple, si avui és dia 7 d'octubre, podem dir: Vindré el dijous 27 de novembre. La presència de l'article (sense especificar la data) pot donar a l'expressió temporal un valor distributiu, i en aquest cas l'article que acompanya el dia de la setmana pot anar en singular o en [...]
62. 'pagar algú' o 'pagar a algú'? / 'Li pago' o 'El pago'? / pagar (règim verbal)
Font Fitxes de l'Optimot
. Encara no han pagat els treballadors. > Encara no els han pagat. Quan porta un complement directe no animat, funciona de la manera següent: donar alguna cosa a algú. En aquest cas, doncs, el complement de persona és un complement indirecte, i se substitueix pels pronoms li (singular), els (plural). [...]
63. És correcte tarja de crèdit en català? / tarja, targetó o targeta?
Font Fitxes de l'Optimot
El nom tarja no és correcte en català quan es fa servir en lloc de targeta. El cas més habitual d'aquest ús incorrecte és per designar un petit full de cartolina o plàstic de forma rectangular que es fa servir per donar-se a conèixer, identificar-se, acreditar alguna cosa, donar permís, etc [...]
64. Relatiu col·loquial amb el nexe 'que': 'L'església que el campanar és romànic' / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
exemple: És una tela que se'n fan vestits molt bonics. Busco un local que hi pugui assajar sense molestar els veïns. 2. En algun cas, un possessiu. Per exemple: Ha decidit jubilar-se l'home que el seu fill és metge. 3. Quan cap de les altres opcions no és viable, es pot donar el cas que no hi hagi [...]
65. Usos de 'per' o 'per a' davant de nom / 'Estudia per advocat' i 'Estudia per a advocat' / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
expressen un valor concessiu, amb valor no ponderatiu ('malgrat'). Per exemple: Pel lloguer tan barat que pagues, tens un senyor pis. Per al lloguer tan barat que pagues, tens un senyor pis. 4. En expressions com no haver-n'hi per (a) tant i no donar per (a) gaire.Per exemple: Apa, que no n'hi ha per [...]
66. 'Cuino per tu' o 'Cuino per a tu'? / Diferència entre causa i finalitat
Font Fitxes de l'Optimot
).  Per a la vostra seguretat, cordeu-vos el cinturó (la finalitat és per a la vostra seguretat). He comprat un regal per a la Marina (la destinatària és per a la Marina). Així, segons el sentit que es vulgui donar a cada oració, caldrà fer servir una estructura o una altra. Per exemple: Cuino per [...]
67. 'ell mateix' o 'si mateix'? / El pronom reflexiu de tercera persona / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
el reforç amb l'indefinit mateix, tret dels casos següents: és optatiu amb el complement preposicional en si, i no s'ha de posar en combinació amb determinats verbs o expressions fixades, com ara pensar entre si ('interiorment, sense manifestar-ho'), donar molt de si, tornar en si, estar fora de [...]
68. Verbs transitius i intransitius / 'En què li puc atendre?' o 'En què el puc atendre?'
Font Fitxes de l'Optimot
.  trucar  1 1 v. intr. Donar trucs a una porta, a una finestra, etc., per demanar que obrin.  En el primer verb l'abreviatura v. tr. indica que és un 'verb transitiu' i en el segon, v. intr., indica que és un 'verb intransitiu'. Cal saber si un verb és transitiu o intransitiu per poder triar el pronom [...]
69. Ordre dels elements en la frase / Complements desplaçats i represa pronominal / 'Els papers ja he dut al despatx' o 'Els papers ja els he dut al despatx'?
Font Fitxes de l'Optimot
represa, excepte si l'element focalitzat és un pronom personal de primera o segona persona que fa de complement directe o indirecte. També hi pot aparèixer quan és de tercera persona. Per exemple: En Joan, he vist, i no l'Anna. A tu, t'ho vol preguntar. A ell, cal donar-li la raó (o bé A ell, cal donar [...]
70. Usos del gerundi / 'S'ha examinat aprovant l'assignatura' o 'S'ha examinat i ha aprovat l'assignatura'?
Font Fitxes de l'Optimot
estrany, va donar per tancada la inspecció. ('com que no hi veia res d'estrany...') Sabent que el tren circula a una velocitat de 250 km/h, calculeu a quina hora arribarà. ('si sabeu que el tren circula...') 2. El gerundi pot complementar només el verb i, aleshores, forma part del predicat verbal. En [...]
Pàgines  7 / 11 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  Següent >>