Resultats de la cerca frase exacta: 84

Fitxes de l'Optimot  | Ortografia
61. Ortografia i pronunciaci de 'mm'
Font Fitxes de l'Optimot
allargant el so de la m, per distingir-lo de les paraules que en presenten una de sola. Per exemple: summa fa referncia a una 'recopilaci' o una 'compilaci', mentre que suma designa 'addici'.  [...]
62. Essa sorda i essa sonora / 's' i 'ss' entre vocals
Font Fitxes de l'Optimot
El catal distingeix entre el so de essa sorda (com la de sol, russa, cirera o adrea) i el so de la essa sonora (com la de Teresa, colze o zoo). Entre vocals, la grafia ss (essa doble) representa el so de la essa sorda: massa; i la grafia s (essa simple) representa el so de la essa sonora: cosa [...]
63. Apostrofaci dels pronoms febles / Combinacions de dos pronoms
Font Fitxes de l'Optimot
Cal apostrofar o no un pronom feble d'acord amb la posici que ocupa respecte del verb i si va tot sol o combinat amb un altre pronom. Davant d'un verb que comena en vocal o h, els pronoms em, et, es, el, la i en adopten la forma elidida i s'apostrofen. Per exemple: m'ajuda, t'ajudo, s'afaita [...]
64. Apostrofaci dels articles definits 'el' i 'la' / Apostrofaci dels articles personals 'en' i 'na' / Apostrofaci de la preposici 'de'
Font Fitxes de l'Optimot
Els articles definits el i la, els articles personals en i na, i la preposici de s'apostrofen davant de mots comenats amb vocal o hac: l'avi l'Albert l'hereu l'Ignasi l'insecte n'Hug l'univers n'Anna l'u l'rsula l'autoritat el dia d'avui l'organitzaci pota [...]
65. Estalvi de la diresi / Diresi: excepcions
Font Fitxes de l'Optimot
Una de les funcions de la diresi s marcar que una i o una u no formen diftong amb la vocal anterior. Ara b, no l'hem d'escriure en els casos segents: 1. En l'infinitiu, gerundi, futur i condicional dels verbs acabats en vocal + ir. Per exemple: agrair, agraint, agrair (agrairs, agrair [...]
66. Ortografia de 'x' (xeix) i 'ix'
Font Fitxes de l'Optimot
El so de 'x' a arxiu o guixar s'escriu x a principi de mot (xarop, xocolata; Xina) i darrere de consonant (bolxevic, marxar; Elx). Cal tenir present, per, que darrere de vocal s'escriu el dgraf ix: baixar, caixa, coix, coix, maduixa, queixa, reixa, uixer; excepte darrere de i: clix, guix [...]
67. Accentuaci dels adverbis acabats en '-ment'
Font Fitxes de l'Optimot
corresponent acabat amb -ment. Aquests adverbis conserven l'accent de la forma de qu deriven. Aix, per determinar si un adverbi acabat en -ment porta accent o no, cal fixar-se en la forma femenina a partir de la qual s'ha format. Per exemple, si satisfactria porta accent, l'adverbi satisfactriament tamb [...]
68. reformular, reinventar, ressituar, reubicar / Verbs amb el prefix 're-'
Font Fitxes de l'Optimot
El prefix re- indica 'duplicaci' o 'repetici', de vegades 'intensitat', i s'adjunta a verbs (i noms i adjectius que se'n deriven) sense guionet; aix, doncs, formen una sola paraula. Aquest prefix permet la formaci de verbs com ara reactivar, recomenar, redescobrir, reorganitzar, ressituar [...]
69. Apostrofaci davant de xifres / Apostrofaci davant de '1' i '11'
Font Fitxes de l'Optimot
('d'onze') l'aval d'11.000 socis ('d'onze mil') Si s'escriuen els nombres amb xifres romanes, tamb s'apostrofen: l'XI Festival de la Can Marinera ('l'onz'). En canvi, quan la xifra vol dir 'primer' o 'primera', no s'apostrofen ni els articles ni la preposici: la I Trobada de Serveis Lingstics ('la [...]
70. Ortografia de 'm'
Font Fitxes de l'Optimot
davant de t o c: assumpte, atemptat, compte, exempt, peremptori, presumpci, prompte, redempci, smptoma, sumptus, temptar. En aquests casos la ps muda. en general, davant f: amfibi, mfora, cmfora, limfa, nimfa, pmfil, pamflet, paranimf, samfaina, triomf, trumfo, xamfr, etc. en els mots comte [...]
Pgines  7 / 9 
<< Anterior  Pgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Segent >>