Resultats de la cerca bàsica: 434

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
61. Can Serrat o can Serrat? / can, cal, ca la (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Les formes can, cal i ca la estan formades per la contracció ca, que significa 'casa', i l'article corresponent. Si es fan servir com a mot comú, és a dir, per referir-se estrictament a una edificació, s'escriuen amb minúscula. Per exemple: Avui a can Serrat estan de celebració. ('a casa dels [...]
62. formes dobles / ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
les formes senceres (el director o la directora) i amb les formes abreujades (benvolgut/uda).  Pel que fa a les formes senceres, i amb la voluntat de precisar o emfasitzar, es pot dir, per exemple: Truqui al seu metge o metgessa d'urgències. El tècnic o tècnica d'inserció laboral és una figura clau [...]
63. Article en els noms de lloc catalans o catalanitzats (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
L'article inicial dels noms de lloc catalans s'escriu en minúscula, llevat que es tracti del començament de la frase. Per exemple: He visitat el Prat de Llobregat i el Maresme; però: El Vendrell és a vint minuts de Sitges.  També s'escriu en minúscula l'article dels topònims no catalans amb [...]
64. Fraseologia de la carta
Font Fitxes de l'Optimot
Exemples de fórmules per al paràgraf inicial: Em plau adreçar-vos aquesta carta per... En resposta a la vostra carta del..., us informem que... Tal com vam acordar telefònicament, us envio... En relació amb la vostra sol·licitud de data..., us comunico que... Lamentem haver de comunicar-vos [...]
65. vós o vostè / tractament de vós en cartes / doble salutació en cartes
Font Fitxes de l'Optimot
vegades, però, pot induir a confusions. Per exemple: Sobre la partida enviada al senyor Canons, li faig saber que li he enviat el seu albarà. En aquesta frase, la tercera persona del singular, que és la que usa el tractament de vostè, pot provocar ambigüitats (de qui és l'albarà, del senyor Canons o del [...]
66. separació a final de ratlla d'una adreça electrònica o d'Internet
Font Fitxes de l'Optimot
Quan s'ha de separar una adreça electrònica o d'Internet a final de ratlla, cal respectar els criteris següents. Se sol fer la partició:  ? després d'una barra inclinada (/) o d'un punt (.); ? abans de la rova (@), en el cas de les adreces electròniques; ? i com a últim recurs, abans d'un [...]
67. barra inclinada (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
, cal deixar un espai a banda i banda de la barra. Per exemple: Operacions sortida/tornada de vehicles. Tots els qui estigueu inscrits a bàsquet i/o futbol haureu de lliurar la butlleta d'inscripció el primer dia. L'epidèmia s'estengué / es va estendre per tot el país. 2. En cartes, formularis o [...]
68. Mots amb sentit metalingüístic (cursiva) / Marcatge tipogràfic d'usos metalingüístics
Font Fitxes de l'Optimot
Els mots o expressions amb sentit metalingüístic, és a dir, aquells sobre els quals es dona una informació lingüística, s'escriuen en cursiva. Per exemple: El verb trucar és intransitiu, per exemple: He trucat a l'Andreu. La partició sil·làbica del mot vosaltres és: vos-al-tres. El topònim Munic [...]
69. Sigla de comunitat autònoma / CCAA o CA?
Font Fitxes de l'Optimot
La sigla de comunitat autònoma és CA. Quan aquesta denominació es fa servir en plural, cal evitar la duplicació de les lletres de la sigla com a marca de plural (CCAA). Així, l'abreviació de comunitats autònomes és CA o bé CAs.  [...]
70. article en noms d'entitats, empreses i establiments (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Si el nom d'una entitat, una empresa o un establiment va precedit d'article, aquest va amb majúscula inicial perquè forma part del nom propi. Per exemple:  La companyia Els Tramoies estrena espectacle aquest dijous. L'acte va ser organitzat per l'ONG La Casa de l'Arbre. Van anar a sopar a L' [...]
Pàgines  7 / 44 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>