Resultats de la cerca criteris: 348

61. Documentació administrativa. La invitació. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'estructura que cal seguir per a la signatura és la següent: ? càrrec ? rúbrica ? nom i cognoms Atès que qui signa un ofici ho fa en virtut del càrrec que ocupa, se situa en primer lloc la designació del càrrec, acte seguit se signa i el nom i els cognoms apareixen en darrer lloc, en aposició [...]
62. Noms referits a coses. Noms propis d'objectes singulars  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El nom propi dels objectes singulars, com els noms propis de persona, no es tradueix. En català: En castellà: el Pi de les Tres Branques el Pi de les Tres Branques Poll del Cel (avió) Poll del Cel Ciudad de Cádiz (vaixell) Ciudad de Cádiz Gavina (barca) Gavina [...]
63. Equivalències castellà - català. condenatorio m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
condenatorio m - condemnatori m Pronunciament del jutge que condemna un reu o mana de complir unes obligacions. [...]
64. Equivalències castellà - català. protocolo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
protocolo m - protocol m Conjunt d'instruments públics i altres documents propis del notariat, aplegats per anys [...]
65. Documentació administrativa. La sentència. Acords  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat es detallen els acords presos i el resum de les votacions, si cal. Convé que cada acord quedi individualitzat en un paràgraf a part i que l'ordre de presentació dels acords es correspongui amb el de l'ordre del dia. Pel que fa als òrgans col·legiats sotmesos a la Llei de règim [...]
66. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Finalitat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest punt es detalla el motiu o objectiu del contracte o del conveni: adjudicació d'una obra pública, adjudicació d'un subministrament, constitució d'una societat civil, formalització d'una compra, lloguer d'un habitatge, contractació d'un treballador, edició d'una obra literària, acord de [...]
67. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Títol  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El document es pot identificar amb un títol, que ha de ser descriptiu de l'objectiu del conveni o el contracte. Cal destacar-lo gràficament de la resta del text. Els contractes públics també se solen identificar amb una numeració; els contractes administratius s'identifiquen amb un número d' [...]
68. Equivalències castellà - català. decaer v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
decaer v intr - caducar v intr Un dret, finalitzar o extingir-se pel transcurs d'un termini predeterminat per la llei o la convenció vàlidament establerta entre particulars. ES: El derecho de tanteo decae por el transcurso del plazo establecido. CA: El dret de tempteig caduca pel transcurs del [...]
69. Documentació administrativa. El recurs. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La datació inclou l'expressió del lloc i la data. Pot anar abans o després de la signa- tura. [...]
70. Documentació jurídica. administratiu. Documents adjunts  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cal fer una relació dels documents que es presenten juntament amb l'escrit d'inter- posició del recurs. [...]
Pàgines  7 / 35 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>