Resultats de la cerca criteris: 681

61. Equivalències castellà - català. revocar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
revocar v tr - abrogar / revocar v tr Anul·lar o deixar sense efecte una decisió, una ordre, una concessió, una sentència, una donació, una disposició testamentària, etc., que s'ha fet anteriorment. [...]
62. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per a aquests documents, com per a tots els documents jurídics, cal tenir en compte la legislació aplicable a cada cas concret. La redacció ha de ser clara, rigorosa i concisa, i els diferents apartats de què consti el document s'han de redactar de manera ordenada i, si són complexos, organitzats [...]
63. Equivalències castellà - català. observar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
observar v tr-observar v tr Complir rigorosament una llei, una sentència, una norma, uns estatuts, etc. [...]
64. Equivalències castellà - català. regalía f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
regalía f - regalia f / royalty m Dret que té una empresa de cedir tecnologies o d'usar una propietat industrial, com una patent, una marca registrada, etc. [...]
65. Equivalències castellà - català. derogar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
derogar v tr - derogar v tr Revocar o modificar una disposició o una llei amb una de nova. [...]
66. Verb. Gerundis  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ordenando el secuestro o prohibiendo la enajenación de bienes inmuebles. Son condiciones generales de la contratación las cláusulas predispuestas cuya incorporación al contrato sea impuesta por una de las partes habiendo sido redactadas con la finalidad de ser incorporadas a una pluralidad de contratos. 1.2 [...]
67. Equivalències castellà - català. patrimonio m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
patrimonio m - patrimoni m Conjunt de béns i drets d'una persona, d'una família, d'una empresa, etc. [...]
68. Equivalències castellà - català. condena f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
condena f - condemna f Mesura amb la qual s'estableix una restricció de llibertat, una obligació d'actuació, una multa, etc., que un jutge o un tribunal imposa per sentència a qui ha comès un delicte o una falta. NOTA: Específicament, la condemna és la part de la sentència on s'especifica la pena [...]
69. Equivalències castellà - català. desestimar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
desestimar v tr - desestimar v tr Una autoritat, un jutge, etc., no prendre en consideració una petició, una instància, un recurs, etc. [...]
70. Equivalències castellà - català. menoscabar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
menoscabar v tr - menyscabar v tr Reduir un atribut positiu d'una institució, d'una persona, etc., amb una actuació poc lícita. [...]
Pàgines  7 / 69 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>