Resultats de la cerca criteris: 115

61. Equivalències castellà - català. considerando m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
considerando m-atès / considerant m Cada una de les raons essencials que han dut a fer un decret, una sentència, un dictamen, una resolució, etc., exposades al principi del document. NOTA: Es diu així perquè cada raó sol estar introduïda pelmot atès (o atesa si va seguit d'un substantiu femení) o [...]
62. Equivalències castellà - català. ratificar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
ratificar v tr- ratificar v tr / ratificar-se en v intr Indicar que el que havia dit o fet anteriorment un mateix sobre una qüestió continua sent vàlid. CA: Va ratificar tot el que havia dit anteriorment. Ens ratifiquem en allò que ja havíem dit. [...]
63. Equivalències castellà - català. pensión f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
pensión f - pensió f Quantitat de diners que hom cobra periòdicament de la seguretat social, d'un organisme públic, etc., per haver prestat un servei i estar ja jubilat o llicenciat, per la mort d'un familiar, per una minusvalidesa, etc.; quantitat de diners que homcobra periòdicament d'un [...]
64. Equivalències castellà - català. arriendo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
arriendo m-arrendament / llogament / lloguer m. Acció d'arrendar; quantitat de diners que es paga o es cobra per arrendar un bé; preu convingut per arrendar un bé. NOTA: El mot llogament (castellà alquilamiento) bàsicament indica el fet de llogar, no pas allò que es paga. [...]
65. Equivalències castellà - català. fehaciente adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
fehaciente adj - fefaent adj Dit de la prova, de la demostració, del document legalitzat per un fedatari, etc., que dóna fe d'un acte o que demostra demanera clara i irrefutable que un fet és cert. CA: Heu de presentar una prova fefaent d'això que dieu. [...]
66. Equivalències castellà - català. silencio administrativo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
silencio administrativo m - silenci administratiu m Situació en la qual una administració pública no respon al cap d'un termini específic una demanda, fet que s'entén, segons la legislació específica de cada país, com una resposta afirmativa o com una resposta negativa a la petició. [...]
67. Equivalències castellà - català. cautelar adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cautelar adj-cautelar adj Dit de lamesura o decisió presa per un jutge o una jutgessa o un tribunal destinada a evitar un fet que, en cas que es dugués a terme, dificultaria un procés judicial, una investigació, etc. CA:Mesures cautelars. Demanar la suspensió cautelar d'activitats. Procediment [...]
68. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Des d'un punt de vista terminològic la forma convocatòria és un terme genèric que fa referència a més d'un document administratiu. De fet, una convocatòria , entesa com a document, és un escrit per mitjà del qual es demana a algú que es presenti en un lloc, en una data determinada. Així, podríem [...]
69. Equivalències castellà - català. concluso -a para sentencia adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
concluso -a para sentencia adj - conclús -a per a sentència / vist -a per a sentència adj Dit del moment o situació en un procés judicial en què les parts ja han exposat els seus arguments, han presentat proves i han fet declarar testimonis, i tan sols queda emetre el veredicte o sentència. [...]
70. Equivalències castellà - català. acumulación de actuaciones [o de autos, o de causas, o de procesos] f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acumulación de actuaciones [o de autos, o de causas, o de procesos] f - acumulació d'actuacions [o de causes, o de processos] f Fet d'ajuntar dos omés processos ja iniciats que tenen entre ells una vinculació jurídica substancial, cosa que permet formar-ne un de sol, per tal que siguin resolts en [...]
Pàgines  7 / 12 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>