Resultats de la cerca criteris: 195

61. Documentació administrativa. La carta. Comiat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El comiat, com la fórmula de salutació, també presenta un seguit de variants. Cal que hi hagi, però, una correlació entre la fórmula de salutació i la de comiat, que a la vegada han de ser adequades al to general del document. Entre les possibles fórmules de comiat, us detallem les següents [...]
62. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
en paràgrafs independents i numerats amb xifres aràbigues. Pel que fa al tractament personal, recomanem d'utilitzar la primera persona del sin- gular per a l'emissor i la tercera del singular per al receptor (el jutjat o la sala). [...]
63. Documentació administrativa. El saluda. Comiat  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Per al comiat s'usa una de les fórmules següents, que de fet presenten poca varia- ció: es complau a expressar-li el testimoni de la seva consideració . es complau a expressar-li el testimoniatge de la seva consideració. [...]
64. Equivalències castellà - català. injuria f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
injuria f - injúria f Delicte consistent en una ofensa feta amb paraules o amb actes al nom o a l'honor d'altri. NOTA: Se sol dir en plural. CA: Delicte d'injúries. Proferir injúries. [...]
65. Equivalències castellà - català. compulsa f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
compulsa f - compulsa / confrontació f Certificació que una còpia és idèntica al document original, fet que se sol manifestar estampant-hi un segell i la signatura de la persona que fa la comprovació i està autoritzada a fer-la. [...]
66. Equivalències castellà - català. dispositivo -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
dispositivo -a adj-dispositiu -iva adj Dit de la part d'una sentència, d'un decret, etc., que especifica què cal fer per al seu compliment. CA: La part dispositiva de la sentència especifica les quantitats que han de rebre els afectats. [...]
67. Equivalències castellà - català. imputar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
imputar v tr - imputar v tr Considerar que algú és culpable d'un delicte, d'una falta, etc., i fer pública aquesta consideració. CA: Al Sr. A li imputen un desfalc. Està imputat en un delicte d'homicidi. [...]
68. Documentació administrativa. La invitació. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La invitació pertany, juntament amb la convocatòria de reunió i la citació, al grup de documents que podem aplegar sota el terme convocatòria . Així, doncs, la invitació és una convocatòria per mitjà de la qual es convida algú a un acte públic. [...]
69. Equivalències castellà - català. servidumbre m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
servidumbre m-empriu m / servitud f Dret d'ús que té algú sobre un terreny propietat d'altri, que limita el domini d'aquest. NOTA: La forma servitud se sol aplicar al dret de pas de persones o de ramats. [...]
70. Equivalències castellà - català. plazo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
plazo m - termini m Espai de temps de què hom disposa per fer una actuació determinada. CA: El termini per presentar al·legacions venç (o s'acaba) d'aquí a un mes. El termini per fer la sol·licitud va del dia 10 al 15. [...]
Pàgines  7 / 20 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>