Resultats de la cerca criteris: 653

61. Equivalències castellà - català. archivo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
archivo m-arxiu m Conjunt de la documentació produïda i rebuda per un organisme públic, un jutjat, una entitat, una empresa, una família, etc., com a resultat de la seva activitat, conservada en previsió d'un ús jurídic o històric. CA: Guardar un document a l'arxiu. Custodiar un arxiu. Arxiu [...]
62. Equivalències castellà - català. sobreprima f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sobreprima f - sobreprima f Prima afegida que el prenedor d'una assegurança ha de pagar en un determinat moment per tal de compensar l'augment de risc, per un canvi en el bé assegurat, un augment del seu valor, la inclusió d'un risc complementari, etc. [...]
63. Equivalències castellà - català. comitente m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
comitente m i f-comitent m i f Persona que encarrega a un comissionista un acte de comerç. [...]
64. Equivalències castellà - català. plagiar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
plagiar v tr - plagiar v tr Fer un plagi d'una obra o d'un autor. [...]
65. Equivalències castellà - català. absolver v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
absolver v tr - absoldre v tr Un jutge o un tribunal, considerar innocent algú perquè no se n'ha provat la culpabilitat. CA: Absoldre un reu. L'acusada va ser absolta. [...]
66. Equivalències castellà - català. comparecencia f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
comparecencia f - compareixença f Acció de comparèixer; obligació que té tota persona de comparèixer un dia i una hora determinats davant un jutge o un tribunal si aquest l'ha citada. [...]
67. Equivalències castellà - català. legislación f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
legislación f - legislació f / marc legal m / ordenament jurídic m Conjunt de normes jurídiques d'un país o que versen sobre un aspecte del dret, concebut com un tot. [...]
68. Equivalències castellà - català. providencia f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
providencia f - providència / provisió f Resolució dictada per un jutge o per un tribunal per al tràmit d'un afer. ES: Providencia de apremio. CA: Provisió (o providència) de constrenyiment. [...]
69. Equivalències castellà - català. recordatorio m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
recordatorio m - recordatori m Ofici que, a instància d'una part, és enviat pel jutge quan un altre jutge o tribunal demana el compliment d'un suplicatori o d'un exhort. [...]
70. Equivalències castellà - català. requisitoria f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
requisitoria f - requisitòria f Providència mitjançant la qual un jutge d'instrucció cita un presumpte culpable d'un delicte o, si s'ignora on és, ordena la seva cerca i captura. [...]
Pàgines  7 / 66 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>