Resultats de la cerca criteris: 129

61. Abreviatures. Formació. Abreujament de sintagmes  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
inclinada. o/ a l'ordre de m/f al meu favor Aquest criteri només s'aplica dins el sintagma abreujat; no afecta els elements que segueixen una abreviatura. Per exemple, en el cas de carrer, l'únic que s'abreuja és carrer i no pas carrer de o carrer de + article. c. de Provença c/ de Provença c. de la [...]
62. Equivalències castellà - català. decomiso m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
i, en l'emfiteusi, a l'acte de retornar el domini útil d'un immoble al seu propietari si el censatari no paga. [...]
63. Documentació administrativa. La invitació. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
. Els destinataris d'un ofici poden ser particulars, càrrecs i institucions. Així, en els l'ocupa, o bé directament a l'organisme. En aquest darrer cas se simplifica la infor- mació que s'ha de conèixer. Cal saber a quin organisme ens adrecem, però no cal conèixer necessàriament l'estructura orgànica i [...]
64. Equivalències castellà - català. quiebra f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
quiebra f - bancarrota / fallida / insolvència definitiva f Situació d'una entitat que no pot pagar allò que deu a causa d'una insuficiència de recursos econòmics. NOTA: Se sol aplicar a empreses i organismes anàlegs; en el cas de persones, se sol usar el terme insolvència. CA: Fallida culpable [...]
65. Annex 2  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, es van sentint més segurs i poden superar les pors més comunes no és substituïble per A mesura que la infància creix, es van sentint més segurs i poden superar les pors més comunes. Expressió despersonalitzada És l'expressió que no té un referent personal. Per exemple: en un formulari o en un tríptic [...]
66. Equivalències castellà - català. celebrar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
i no pas celebrar un dinar). Per a l'expressió castellana celebrar un contrato es poden usar formes com concertar, formalitzar o subscriure un contracte. [...]
67. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
personal de les treballadores i els treballadors? Remarca Límit Quan s'utilitza una forma doble com a subjecte compost, el verb es S'han de prioritzar recursos que no comporten l'ús de formes dobles i limitar-les als manté en singular: casos en què es vulgui fer visibles les dones. Exemples El director o [...]
68. Documentació administrativa. La invitació. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, no es pot autoritzar la divisió en finques independents de la parcel·la inscrita amb el número 1603 al Registre de la Propietat Urbana. El cap de l'Àrea Aleix Comes i Mas [...]
69. Documentació administrativa. La carta. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Si el paper de carta du impresa l'adreça i la localitat ja hi figura, se'n pot prescindir i la datació es pot reduir a expressar el dia, el mes i l'any. Si no és així, cal indicar primer la localitat i després d'una coma, la data. Igual que l'ofici, la carta té un sistema de datació doble pel que [...]
70. Noms referits a coses. Esdeveniments històrics, culturals i festius  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Segunda Guerra Mundial la Guerra dels Segadors la Guerra de los Segadores el Dos de Maig el Dos de Mayo 3.2.3. Moviments artístics i culturals En general, es tradueix la designació dels moviments artístics i culturals. En català: En castellà: el modernisme el modernismo el romànic el románico l [...]
Pàgines  7 / 13 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>