Resultats de la cerca frase exacta: 96

61. Equivalències castellà - català. alarde m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
alarde m-alardo m Revisió que es fa en un jutjat o en un tribunal sobre l'estat de tramitació de plets i causes. [...]
62. Exemple d'escrit de proposició de prova
Font Fitxes de l'Optimot
Exemple d'escrit de les parts en la fase de desenvolupament: l'escrit de proposició de prova AL JUTJAT... [...], procuradora de [...], amb l'assistència del lletrat [...], tal com consta (o he acreditat anteriorment) en les actuacions del judici de [...], seguides a instància del meu [...]
63. institucions, organismes, entitats, empreses o establiments (majúscules i minúscules)
Font Fitxes de l'Optimot
Subdelegació del Govern Civil a Barcelona Presidència de la Generalitat Oficialia Major Ministeri Fiscal Capitania General de... Ajuntament de Manresa Diputació de Tarragona Comunitat Autònoma de... Grup Parlamentari d'Esquerra Republicana Policia Municipal de Mataró Jutjat de Primera Instància núm. 1 [...]
64. Equivalències castellà - català. archivo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
archivo m-arxiu m Conjunt de la documentació produïda i rebuda per un organisme públic, un jutjat, una entitat, una empresa, una família, etc., com a resultat de la seva activitat, conservada en previsió d'un ús jurídic o històric. CA: Guardar un document a l'arxiu. Custodiar un arxiu. Arxiu [...]
65. Documentació jurídica. La querella. Destinació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
D'acord amb l'article 272 de la Llei d'enjudiciament criminal, la querella s'ha de pre- sentar davant el jutjat d'instrucció competent. [...]
66. Equivalències castellà - català. magistrado -a juez -a m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
magistrado -a juez -a m i f - magistrat -ada jutge -essa m i f Persona amb categoria de magistrat que s'encarrega d'un jutjat. [...]
67. Criteris de redacció de la denúncia
Font Fitxes de l'Optimot
denunciant o mandatària) i la tercera del singular per al receptor (el jutjat). Estructura i continguts Les característiques de cadascuna de les parts de la denúncia són les següents: 1. Destinació S'ha d'indicar el nom de l'òrgan jurisdiccional al qual s'adreça la denúncia. 2. Dades de la persona [...]
68. Equivalències castellà - català. acusar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
acusar v tr - acusar / incriminar / inculpar v tr Indicar que algú ha comès un delicte o una falta i fer els tràmits perquè sigui jutjat. [...]
69. Documentació jurídica. La provisió. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Jutjat Penal núm. ___________ de Barcelona Procediment _________________ PROVISIÓ Magistrada jutgessa: __________________________________________________ Barcelona, __________________________________________________________ Rebudes les actuacions corresponents a les diligències prèvies núm [...]
70. Criteris de redacció del recurs contenciós administratiu
Font Fitxes de l'Optimot
acrediti la representació de qui compareix, llevat que figuri a les actuacions d'un altre recurs pendent davant del mateix jutjat o tribunal, cas en el qual es pot sol·licitar que s'expedeixi un certificat perquè s'insereixi a les actuacions. El document o documents que acreditin la legitimació de l'actor [...]
Pàgines  7 / 10 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Següent >>