Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 2,158

61. Ortografia de 'g' i 'gu'
Font Fitxes de l'Optimot
El so de g de gat o guerra es representa amb g o gu segons la vocal que aparegui al darrere: s'escriu g davant a, o, u: allargar, garsa, amargor, got, argúcia, gust, etc. s'escriu gu davant e, i: adroguer, berguedà, guepard, guia, guitarra, seguir, etc. Convé notar que en els grups gue [...]
62. Ortografia i pronunciació de 'mm'
Font Fitxes de l'Optimot
El grup mm sempre es presenta entre vocals. Per exemple: commemoració, commocionar, commutatiu, emmarcar, gamma, gemma, immune; Emma, etc. Malgrat que en registres informals de vegades es perd l'allargament de la m, en registres més formals és recomanable pronunciar aquest grup consonàntic allarg [...]
63. Ortografia i pronunciació de 'nn'
Font Fitxes de l'Optimot
El grup nn es presenta en els casos següents: mots formats amb els prefixos con-, en-, in- seguits de mot amb n inicial: connat, connatural, connotar, connovici, connubi, connumerar; ennegrir, ennuvolar-se; innat, innecessari, innoble, etc. altres mots: annex (i derivats: annexar, annexió...); [...]
64. país membre (plural i ortografia)
Font Fitxes de l'Optimot
El plural de país membre és països membres. Aquesta mena de compostos s'escriuen separats i sense guionet.  [...]
65. paper moneda (plural i ortografia)
Font Fitxes de l'Optimot
El plural de paper moneda és papers moneda. Aquesta mena de compostos s'escriuen separats i sense guionet.  [...]
66. pla pilot (plural i ortografia)
Font Fitxes de l'Optimot
El plural de pla pilot és plans pilot. Aquesta mena de compostos s'escriuen separats i sense guionet.  [...]
67. Plural de 'punt i coma'
Font Fitxes de l'Optimot
El plural de punt i coma és punts i coma ( i no punts i comes ni punt i comes). Aquesta locució, tot i ser una forma coordinada (nom + conjunció + nom), només té marca de plural en el primer element, perquè aquest funciona com a nucli del sintagma, com si fos un compost format per dos noms. Per [...]
68. pont grua (plural i ortografia)
Font Fitxes de l'Optimot
El plural de pont grua és ponts grua. Aquesta mena de compostos s'escriuen separats i sense guionet.  [...]
69. prova pilot (plural i ortografia)
Font Fitxes de l'Optimot
El plural de prova pilot és proves pilot. Aquesta mena de compostos s'escriuen separats i sense guionet.  [...]
70. sofà llit (plural i ortografia)
Font Fitxes de l'Optimot
El plural de sofà llit és sofàs llit. Aquesta mena de compostos s'escriuen separats i sense guionet.  [...]
Pàgines  7 / 216 
<< Anterior  Pàgina  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>