Resultats de la cerca criteris: 313

Criteris lingüístics
71. Documentació jurídica. Els escrits de les parts en la fase de desenvolupament. Pètita  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'inicia amb els verbs demano o sol·licito i, a continuació, es fa constar la petició concreta que es planteja. [...]
72. Equivalències castellà - català. consorte m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
consorte m i f - consort m i f Persona que, juntament amb una altra, és responsable d'un delicte. [...]
73. Equivalències castellà - català. doloso -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
doloso -a adj - dolós -osa adj Dit de l'acció o omissió punibles fetes amb voluntat conscient i lliure. [...]
74. Equivalències castellà - català. perjuicio m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
perjuicio m - perjudici m Dany moral o econòmic causat a algú, a una entitat, etc., amb una actuació concreta. [...]
75. Documentació jurídica. Presentació. Pètita  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La pètita s'inicia amb els verbs demano o sol·licito i, a continuació, es fan constar les peticions concretes que es plantegen. És convenient redactar-les en paràgrafs inde- pendents i numerats amb xifres aràbigues per facilitar-ne la lectura. També cal fer cons- tar separadament i per ordre les [...]
76. Documentació administrativa. La citació. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera D'acord amb l'article ________ de ______________________________________, (disposició normativa) us cito perquè ______________________________________________________. (objecte) Dia: Hora: Lloc: Documentació que cal presentar: La incompareixença comportarà [...]
77. Sigles i acrònims. Apostrofació. Pronunciació combinada  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'apostrofació davant de les sigles que pronunciem combinant el lletrejament amb la pronunciació sil·làbica segueix el criteri de les lletrejades, ja que ens basem en el contacte de l'article o la preposició amb el nom de la lletra inicial. el PCUS el pe-cus l'MPOC l'ema-poc la BDOL la be-dol [...]
78. Equivalències castellà - català. compulsar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
compulsar v tr - compulsar / confrontar v tr Fer una compulsa d'una còpia comparant- la amb el document original. [...]
79. Equivalències castellà - català. legítimo -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
legítimo -a adj-legítim -a adj Dit d'allò que és conforme amb la llei, el dret o els usos i costums. [...]
80. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Activitats educatives, científiques i socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cicles educatius, estudis i disciplines S'escriuen amb minúscula inicial. Exemples: el preescolar el primer cicle de primària l'educació secundària obligatòria (ESO) 1 la formació professional (cicle d'ensenyament) després del grau farà un màster cursa estudis de doctorat té molt d'interès en la [...]
Pàgines  8 / 32 
<< Anterior  Pàgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Següent >>