Resultats de la cerca bàsica: 948

Criteris lingüístics
71. Equivalències castellà - català. requisito m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
requisito m-requisit m En un concurs per cobrir una plaça, condició exigida a qui hi opta. [...]
72. Funció distintiva. Noms propis referits a persones. Càrrecs oficials i títols nobiliaris  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'escriuen amb minúscules inicials, tant si amb la designació del càrrec ens referim a la persona concreta que el té com si no és així. Exemples: el president de la Generalitat va arribar a... el Parlament té un president i una vicepresidenta primera el governador civil de Barcelona els governadors [...]
73. Equivalències castellà - català. contraparte f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
contraparte f - contrapart f Per a una part que participa en un plet, l'altra part. [...]
74. Equivalències castellà - català. revisar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
revisar v tr - revisar v tr Tornar a sospesar, a debatre, a analitzar, etc., una decisió per tal de comprovar si va ser encertada o no. [...]
75. a l'atenció de  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Paraula: a l'atenció de Abreviatura: a/ Sigla: Símbol:  [...]
76. Equivalències castellà - català. devengo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
devengo m - meritació / quantitat meritada f Dret a rebre una quantitat de diners o una compensació, originat per una activitat, per un producte o per algú que exerceix una activitat. ES: El devengo de un impuesto, de un interés. CA: La quantitat meritada d'un impost, la meritació d'un interès. [...]
77. Abreviatures. Doble tractament: sigla o abreviatura, símbol o abreviatura  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pot ocórrer que per a l'abreujament d'alguns mots ens trobem amb un doble tractament: com a abreviatura i com a sigla o símbol. PN p. n. pes net SA s. a. societat anònima PTA ptes. pessetes Sempre que sigui possible, és més recomanable utilitzar les sigles, per qüestions d'economia d'espai, o els [...]
78. Equivalències castellà - català. subasta f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
subasta f - subhasta f Sistema de venda pública consistent a atorgar un bé al millor postor, és a dir, a qui n'ofereix un preu més elevat; adjudicació, per part de l'Administració, almillor postor d'una obra a executar, de l'abast de provisions, etc.; venda pública feta per l'autoritat judicial [...]
79. Equivalències castellà - català. indemnizar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
indemnizar v tr - indemnitzar v tr Pagar diners a algú, a una entitat, etc., per tal de rescabalar-lo d'un dany o un greuge. [...]
80. Equivalències castellà - català. celebrar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
celebrar v tr-celebrar / fer v tr Dur a terme un acte formal, sovint establert o regulat legalment, en què participen diverses persones. NOTA: Sovint es fa un ús abusiu del verb celebrar en contextos en què es poden usar més naturalment alternatives com fer o dur a terme (per exemple, fer un dinar [...]
Pàgines  8 / 95 
<< Anterior  Pàgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Següent >>