Resultats de la cerca criteris: 467

Criteris lingüístics
71. Sigles i acrònims. Ús de l'article davant de sigles i acrònims  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En general, les sigles i els acrònims porten article quan el seu desplegament també en porta. una vaga convocada per Comissions Obreres una vaga convocada per CCOO es cobra un 5% d'impost sobre el valor afegit es cobra un 5% d'IVA l'impost sobre el valor afegit dels cotxes s'apujarà l'IVA dels [...]
72. Noms referits a éssers animats. Designacions de càrrecs  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Les designacions dels càrrecs es tradueixen. En català: En castellà: el president del Govern el presidente del Gobierno el cap del Servei de Contractació el jefe del Servicio de Contratación la gerent d'Unidad Hermética, SA la gerente de Unidad Hermética, SA la directora de l'INE la directora del [...]
73. Noms referits a llocs. Topònims inclosos en noms d'entitats  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Quan es tracta d'organismes oficials que contenen topònims en la seva denominació, es tradueixen si tenen tradició en la llengua d'arribada. En català: En castellà: la Junta d'Andalusia la Junta de Andalucía la Generalitat de Catalunya la Generalidad de Cataluña el Centre Penitenciari Ponent el [...]
74. Equivalències castellà - català. copyright m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
copyright m-copyright m Dret que té el titular o cessionari d'un dret d'explotació d'avantposar el seu nom al símbol ©, amb la precisió del lloc i l'any de divulgació de l'obra. NOTA: El copyright reflecteix la possessió del dret d'explotació i, per tant, només el pot fer constar el titular o [...]
75. Equivalències castellà - català. recaer en [o sobre, o contra] v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
recaer en [o sobre, o contra] v intr-recaure en [o sobre, o contra] v intr Una sentència, tenir efecte sobre algú, sobre un fet, etc. ES: La parte contra la que recae la sentencia presentará alegaciones. El hecho sobre el que recae la sentencia se produjo el año pasado. CA: La part contra la qual [...]
76. Documentació jurídica. La provisió. Nom del jutge, la jutgessa o els magistrats i del ponent  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'ha d'indicar el nom del jutge, la jutgessa o els magistrats que integren el tribunal i, quan sigui col·legiat, el nom del ponent. Es pot fer servir la fórmula següent: Jutge: Sr. Manel Comas i Rius . [...]
77. Equivalències castellà - català. competente adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
competente adj-competent adj Dit de l'organisme, el càrrec, el tribunal, el jutge, etc., que té competència sobre una cosa; dit de la qüestió que és competència d'un organisme, d'un càrrec, d'un tribunal, d'un jutge, etc. [...]
78. Equivalències castellà - català. matrimonio m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
matrimonio m-matrimoni m Unió legítima i institucional de dues persones que formen una família. NOTA: Designa la institució (el matrimoni és inherent a l'organització social), el mètode (matrimoni civil) i els components (un matrimoni que vol adoptar). [...]
79. Sigles i acrònims. Apostrofació. Pronunciació desplegada  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Quan pronunciem una sigla desplegant-la hem d'apostrofar o no considerant el desplegament, i no la grafia de la sigla. la LECr la Llei d'enjudiciament criminal el TSJC el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya de CCOO de Comissions Obreres [...]
80. Equivalències castellà - català. oír v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
oír v tr - oir v tr L'autoritat judicial, prendre en consideració les al·legacions, les peticions, els raonaments, etc., que les parts presenten abans de dictar resolució. ES: El juez ha oído los alegatos. El juez oyó en un solo efecto la apelación. CA: El jutge ha oït els al·legats. El jutge va [...]
Pàgines  8 / 47 
<< Anterior  Pàgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Següent >>