Resultats de la cerca bàsica: 391

Fitxes de l'Optimot
71. Pronunciació del verbs 'adequar', 'liquar' i 'obliquar' / Com es pronuncien 'adequo', 'adeqües', 'adequa', 'adeqüen', 'adeqüi', 'adeqüis' i 'adeqüin'?
Font Fitxes de l'Optimot
De vegades, les formes dels verbs adequar, liquar i obliquar es pronuncien inadequadament amb un hiat, per analogia amb certes formes verbals de aguar, evacuar i promiscuar, en què la pronúncia amb hiat alterna amb la pronúncia amb diftong.  En els registres formals, per tant, les formes verbals [...]
72. Règim verbal de 'afectar' / Nova gramàtica / 'li afecta' o 'l'afecta'?
Font Fitxes de l'Optimot
El verb afectar és transitiu i, per tant, la persona o la cosa que queda afectada fa de complement directe. En el cas que aquest complement sigui de tercera persona i s'hagi de pronominalitzar, cal fer servir, doncs, els pronoms el, la, els o les (i no el pronom li de datiu). Per exemple: Aquella [...]
73. saber més o saber-ne més?, veure més o veure'n més?
Font Fitxes de l'Optimot
Malgrat que en alguns contextos en què se simplifica molt el text, com ara en missatges publicitaris o en llocs web, de vegades es troba usat l'infinitiu d'un verb transitiu sense el complement directe (saber més, conèixer més, veure més, etc.), aquest ús no és acceptable. Per tant, si no es fa [...]
74. Diminutiu de déu-n'hi-do / déu n'hi doret, deunidoret o déu-n'hi-doret? / Nova gramàtica
Font Fitxes de l'Optimot
: Déu-n'hi-do, com pesa aquest cistell! Que bé que toca el violí la teva filla, déu-n'hi-doret! Aquestes expressions no s'escriuen, per tant, sense guionets (déu n'hi do, déu n'hi doret) ni tampoc aglutinades (deunidó, deunidoret).  [...]
75. És correcta l'expressió fer-se amb?
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió fer-se amb vol dir 'tractar-se amb algú'. Exemple: No ens fem, és a dir, no ens tractem. Aquesta expressió no és correcta quan equival a 'apoderar-se' o 'aconseguir'. Per tant, les frases següents són incorrectes: S'ha fet amb el poder. S'ha fet amb les proves. No ha pogut fer-se amb [...]
76. És correcte acabar amb en català?
Font Fitxes de l'Optimot
L'expressió acabar amb té dos sentits correctes. El primer és 'acordar'. Per exemple: Vam acabar amb l'Anna d'anar-hi amb cotxe. L'altre és 'concloure amb'. Per exemple: La festa va acabar amb un brindis. És incorrecte l'ús d'aquest verb amb el sentit de 'posar fi, exterminar'. Per tant, no [...]
77. l'anàlisis o l'anàlisi? / la crisis o la crisi?
Font Fitxes de l'Optimot
però les hipòtesis... Per tant, cal distingir el singular del plural. Per exemple: Li han de fer una anàlisi clínica. Li han de fer moltes anàlisis clíniques. Ara farem un parèntesi. Escriu això entre parèntesis.  [...]
78. Com es diu mailing en català? / publitramesa
Font Fitxes de l'Optimot
Àrea temàtica Economia. Empresa
publitramesa El terme anglès mailing correspon en català a publitramesa i designa una tramesa publicitària personalitzada que s'envia per correu a persones seleccionades prèviament i que sol constar d'un sobre i d'una carta publicitària. Per tant, es pot dir: Començarem la campanya amb una [...]
79. Pronoms 'me', 'te', 'se', 'ne', 'mos' i 'vos' / Ús de les formes pronominals plenes
Font Fitxes de l'Optimot
en altres parlars, tant davant del verb com darrere del verb (vos comprenc, vos escric, escriure-vos). El pronom mos és la variant col·loquial de la forma antiga nos i s'usa en parlars nord-occidentals, valencians i baleàrics, tant davant com darrere del verb (mos escolta, escolta-mos). Aquesta [...]
80. 'depenent' o 'dependent'?
Font Fitxes de l'Optimot
La forma depenent és el gerundi del verb dependre i, per tant, no té plural ni pot fer d'adjectiu. Per exemple: Si no el deixes estar, en continuaràs depenent. En canvi, el mot dependent és un adjectiu que significa 'que depèn d'algú o d'alguna cosa' i té forma plural: dependents. A partir [...]
Pàgines  8 / 40 
<< Anterior  Pàgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Següent >>