Resultats de la cerca criteris: 348

71. Documentació administrativa. El recurs. Datació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La datació inclou l'expressió del lloc i la data. Pot anar abans o després de la signa- tura. [...]
72. Documentació jurídica. administratiu. Documents adjunts  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cal fer una relació dels documents que es presenten juntament amb l'escrit d'inter- posició del recurs. [...]
73. Equivalències castellà - català. anticipar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
anticipar v tr - avançar / bestreure v tr Pagar diners a algú abans del moment que toca fer-ho. [...]
74. Equivalències castellà - català. cotización f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
cotización f - cotització f Acció de cotitzar; temps cotitzat; valor en paga del temps que s'ha cotitzat. [...]
75. Equivalències castellà - català. divorciarse v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
divorciarse v intr - divorciar-se v intr Les persones que formen un matrimoni, separar- se per mitjà del divorci. [...]
76. Documentació administrativa. La sentència. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Com a criteri general, la redacció administrativa ha de ser clara, rigorosa i concisa. Així, per aconseguir aquests propòsits cal partir d'una estructuració lògica del text en què per mitjà de paràgrafs o blocs d'informació breus, separats i homogenis es puguin distingir amb facilitat els diferents [...]
77. Equivalències castellà - català. encubrir v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
encubrir v tr-encobrir v tr Impedir o dificultar el descobriment d'un delicte o la captura del delinqüent tenint-ne coneixement. [...]
78. Equivalències castellà - català. seguro m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
quantitat de diners pactada en cas d'una eventualitat. ES: Seguro de vida, a terceros, a todo riesgo. El seguro del hogar, del coche. CA: Assegurança de vida, a tercers, a tot risc. L'assegurança de la llar, del cotxe. [...]
79. Equivalències castellà - català. arras confirmatorias f pl  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
arras confirmatorias f pl - arres confirmatòries f pl Arres que, un cop lliurades, impossibiliten les parts de desdir-se del contracte. [...]
80. Equivalències castellà - català. intimatorio -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
intimatorio -a adj - intimatori -òria adj Dit del document o de l'acció mitjançant els quals es fa una intimació. [...]
Pàgines  8 / 35 
<< Anterior  Pàgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Següent >>