Resultats de la cerca criteris: 956

71. Documentació administrativa. El saluda. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La claredat, el rigor i la concisió són principis bàsics de la redacció administrativa. Aquests principis es basen tant en la redacció acurada de la informació que s'hi expressa com en l'estructuració lògica i en blocs homogenis de la informació. La documentació administrativa parteix, gairebé [...]
72. Documentació administrativa. El saluda. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic de la invitació (marges, situació del logotip, tipus de paper o cartolina, etc.), atès que no són exclu- sius d'aquest document i que afecten tota la documentació d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada [...]
73. Documentació administrativa. El saluda. Identificació de qui saluda  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La identificació de qui saluda, a part de la capçalera, pot tenir una de les estructures següents: ? càrrec (l'entitat ja surt a la capçalera) ? càrrec i entitat ? tractament protocol·lari, nom i cognoms i càrrec Pel que fa a l'ús dels tractaments protocol·laris, en general és aconsellable de pres [...]
74. Documentació administrativa. El saluda. Nucli de la salutació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat es fan constar el nom i els cognoms del destinatari o la destinatària i la informació sobre el motiu de la salutació (agraïment, felicitació, etc.), per mitjà d'un text ben breu. Com veiem, doncs, just després del verb principal, saluda , que és transitiu, hi apa- reix el [...]
75. Documentació administrativa. La carta. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Com hem vist a la definició, la carta pot tractar de més d'un tema, i aquests poden ser molt variats segon si es tracta de relacions personals, comercials o administratives. Les breus explicacions que tot seguit us exposarem afecten principalment, però no exclusivament, les cartes pròpies de la [...]
76. Documentació administrativa. La carta. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic de la carta (amplada de marges, situació del logotip i de l'adreça, etc.), atès que afecta tota la documenta- ció d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada institució. Així, en el cas de la Generalitat de [...]
77. Documentació administrativa. La citació. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La claredat, el rigor i la concisió són principis bàsics de la redacció administrativa. Aquests principis es basen tant en la redacció acurada de la informació que s'hi expressa com en l'estructuració lògica i en blocs homogenis de la informació. La documentació administrativa parteix, gairebé [...]
78. Documentació administrativa. La citació. Identificació de l'organisme  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Pel que fa a la resta d'elements que configuren el disseny gràfic de la citació (amplada dels marges, situació del logotip, etc.), atès que no són exclusius de la citació i que afecten tota la documentació d'un organisme, cal seguir les normes o els programes de cada institució. [...]
79. Documentació administrativa. La citació. Nucli de la citació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat aplega la informació sobre quan cal comparèixer davant de l'orga- nisme indicat (dia i hora o termini i horari), l'adreça d'aquest i l'assumpte objecte de la citació. La informació complementària figura, quan hi apareix, tot just després de la informa- ció bàsica. [...]
80. Documentació administrativa. La convocatòria de reunió. Estructura 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Identificació de la reunió Ordre del dia Signatura Datació Informació ocacional Destinació [...]
Pàgines  8 / 96 
<< Anterior  Pàgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Següent >>