Resultats de la cerca criteris: 681

71. Sigles i acrònims. Formació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sigles que incorporen, a més d'inicials de mots plens, inicials d'articles, de preposicions o de conjuncions. En la formació d'aquestes sigles hi sol haver una intencionalitat clara del creador, amb l'objectiu d'obtenir una sigla llegible sillàbicament o de distingir-la d'altres. PIME petita i mitjana [...]
72. Equivalències castellà - català. contratar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
contratar v tr - contractar v tr Tenir els serveis d'una persona o d'una empresa perquè faci una feina a canvi d'una remuneració, especificant en un contracte les condicions d'aquesta relació. [...]
73. Equivalències castellà - català. desestimar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
desestimar v tr - desestimar v tr Una autoritat, un jutge, etc., no prendre en consideració una petició, una instància, un recurs, etc. [...]
74. Equivalències castellà - català. menoscabar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
menoscabar v tr - menyscabar v tr Reduir un atribut positiu d'una institució, d'una persona, etc., amb una actuació poc lícita. [...]
75. Introducció. Classificació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest treball s'ha adoptat una classificació de les abreviacions basada en tres grans grups: abreviatures, sigles i acrònims, i símbols. No s'han desenvolupat àmpliament alguns aspectes que, tot i tenir-hi una relació, no són objectiu prioritari en el camp del llenguatge administratiu, sinó que [...]
76. Equivalències castellà - català. aprobar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
aprobar v tr - aprovar v tr Un organisme amb capacitat decisòria, executiva o legislativa, activar legalment una llei, una mesura legal o administrativa, uns estatuts, etc., després d'una deliberació, de manera que esdevé vigent. CA: Aprovar una llei, un reglament. El govern va aprovar una mesura [...]
77. Equivalències castellà - català. penalizar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
penalizar v tr - penalitzar v tr Imposar una multa, un càstig lleu, una rebaixa de punts, etc., a algú o una entitat per haver infringit les normes d'un procés, d'una contesa esportiva, etc. [...]
78. Equivalències castellà - català. prohibir v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
prohibir v tr-prohibir v tr Impedir fer una cosa mitjançant una norma. [...]
79. Equivalències castellà - català. exento -a adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
exento -a adj - exempt -a adj Lliure d'una obligació, d'una càrrega, etc. CA: Exempt del servei. Una activitat exempta d'impostos. [...]
80. Equivalències castellà - català. precario m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
precario m - precari m Situació i contracte en què una persona cedeix a una altra l'ús gratuït d'una cosa per un temps. [...]
Pàgines  8 / 69 
<< Anterior  Pàgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Següent >>