Resultats de la cerca criteris: 115

71. Equivalències castellà - català. en grado de loc  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
en grado de loc - en grau de loc Expressió usada per indicar la tipologia o la intensitat de la participació d'una persona en un fet delictiu, que queda reflectida en l'acusació o en la sentència. CA: Acusat d'assassinat en grau de temptativa. Processats per pertinença a banda armada en grau de [...]
72. Equivalències castellà - català. llevanza f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
llevanza f - gestió f Fet de portar o controlar un llibre de comptabilitat, un registre, un llibre genealògic, un seguiment de traçabilitat, etc. ES: La llevanza del registro corresponde a la dirección. Habrá reformas legislativas en la llevanza de la contabilidad. CA: La gestió del registre [...]
73. Equivalències castellà - català. visto -a para sentencia adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
visto -a para sentencia adj - conclús -usa per a sentència / vist -a per a sentència adj Dit del moment o situació en un procés judicial en què les parts ja han exposat els seus arguments, han presentat proves i han fet declarar testimonis, i tan sols queda emetre el veredicte o sentència. CA [...]
74. Equivalències castellà - català. testigo m i f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
testigo m i f-testimoni m i f Persona que compareix a declarar davant la justícia per tal de certificar com va ser un fet que ha vist o conegut personalment o sobre el qual té dades. ES: Testigo de cargo, de descargo. La testigo declaró con protección. Citar a alguien como testigo. CA: Testimoni de [...]
75. Documentació jurídica. La sentència. Fonaments de dret  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Aquest apartat es pot encapçalar amb les expressions Fonaments de dret , Fona- ments jurídics o Fonaments legals . S'han d'expressar els punts de fet i de dret fixats per les parts i els que ofereixin les qüestions controvertides, s'han de donar les raons i els fonaments legals de la decisió que [...]
76. Presentació  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
l'elaboració funcional dels llenguatges d'especialitat que no pas de la gramàtica. Per tant, és lògic que la normativa gairebé no hi faci referència. Aquests fets justificaven que la Comissió Assessora de Llenguatge Administratiu, durant els anys que va estar en funcionament, anés establint les formes [...]
77. Documentació administrativa. El certificat. Certificació  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
inicial) si la frase presenta una forma verbal conjugada. Si hi ha més d'un fet o d'una circumstància, és convenient separar-los en punts independents. [...]
78. Documentació administrativa. La invitació. Cos  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els criteris generals de redacció que hem exposat abans afecten bàsicament aquest bloc d'informació. A més de la claredat i concisió a què hem fet referència, cal tenir en compte que la redacció d'aquest document monotemàtic ha de ser ordenada, lògica i impersonal. Pel que fa als tractaments [...]
79. Documentació administrativa. La invitació. Informació complementària  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
la targeta. Sovint aquest control va lligat al fet que les invitacions estiguin personalitzades. Aquesta indicació, com l'anterior, figura després de la datació. [...]
80. Equivalències castellà - català. estimar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
estimar v tr - considerar / estimar v tr Un jutge o un tribunal, arribar a la conclusió que una cosa és d'una determinada manera, fet que sol implicar adoptar una decisió sobre la qüestió. NOTA: Per al sentit de 'prendre una decisió' no s'usa considerar, sinó estimar. ES: El juez ha estimado [...]
Pàgines  8 / 12 
<< Anterior  Pàgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  Següent >>