Resultats de la cerca criteris: 696

71. Documentació jurídica. La sentència. Encapçalament  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
L'encapçalament de les sentències ha d'incloure les dades següents: ? el lloc ? la data ? el tribunal que les dicta, amb expressió del jutge, la jutgessa o els magistrats que l'integren, i quan sigui col·legiat, la indicació del nom del magistrat o la magistrada ponent ? els noms de les parts i [...]
72. Documentació jurídica. La sentència. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Encapçalament Fets Fonaments de dret Decisió Fórmula final Signatura Diligència de publicació [...]
73. Documentació jurídica. La sentència. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Sunyer, SL, part demandant, representada per la procu- radora Anna Roig Pellicer i assistida pel lletrat Martí Roca Requena, contra l'entitat mercantil Construccions Camps, part demandada, representada pel procurador Rafael Balcells Pons i assistida pel lletrat Enric Rovira Estrada, i contra Josep Solà [...]
74. Documentació jurídica. La sentència. Fets  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En aquest apartat, amb l'encapçalament Fets o Relació de fets , s'han de consignar, amb la màxima claredat i concisió possibles, les pretensions de les parts o de les persones interessades, els fets en què les fonamenten (que han d'haver estat al- legats oportunament i tenir relació amb les [...]
75. Documentació jurídica. La sentència. Signatura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La sentència ha de ser signada pel jutge, la jutgessa o els magistrats que la dictin. [...]
76. Documentació administrativa. La carta. Informació ocasional  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Fora del cos de la carta també hi ha la possibilitat d'afegir al peu de l'escrit informaci- ons addicionals, com poden ser les referències a documents, annexos, etc. Normal- ment aquestes informacions s'introdueixen per mitjà de les sigles PD ( post data : des- prés de la data) o PS ( post scriptum [...]
77. Documentació administrativa. La citació. Estructura 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Nucli de la citació Signatura Datació Destinació [...]
78. Documentació administrativa. La citació. Estructura 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera Destinació Nucli de la citació Signatura Datació [...]
79. Documentació administrativa. La citació. Exemple 1  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Capçalera D'acord amb l'article ________ de ______________________________________, (disposició normativa) us cito perquè ______________________________________________________. (objecte) Dia: Hora: Lloc: Documentació que cal presentar: La incompareixença comportarà [...]
80. Documentació administrativa. La citació. Exemple 2  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
abans del dia _________________ , (adreça) de les ______ h a les ______ h, per _____________________________________ __________________________________________________________________ . (motiu) La incompareixença comportarà _______________________________________ , (conseqüències) d'acord amb [...]
Pàgines  8 / 70 
<< Anterior  Pàgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Següent >>