Resultats de la cerca criteris: 195

71. Equivalències castellà - català. vencer v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
vencer v intr - vèncer v intr Un element contractual que genera un deute, arribar al moment en què s'ha de fer efectiu el pagament; el termini per fer una cosa, acabar-se. CA: El dia 15 venç el lloguer. La lletra venç demà. [...]
72. Verb. Gerundis  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Deberá remitirse el escrito notificando la denuncia. Podrán pedir anotación preventiva el que en cualquier juicio obtuviese sentencia ejecutoria condenando al demandado, y el que, demandando en juicio ordinario el cumplimiento de cualquier obligación, obtuviera, con arreglo a las leyes, providencia [...]
73. Equivalències castellà - català. desistir a [o de] v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
desistir a [o de] v intr-desistir a [o de] v intr En un procés judicial o administratiu, retirar una actuació promoguda per un mateix?comuna demanda, una petició, un dret, una acció processal, un contracte, etc.? o renunciar-hi. ES: Las partes se reservan la facultad de desistir al (o del) contrato [...]
74. Equivalències castellà - català. declarar v tr/intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
declarar v tr/intr - declarar v tr/intr Un testimoni o un acusat,manifestar davant un jutge, un tribunal, la policia, una autoritat que fa una investigació, etc., allò que sap sobre un afer. CA: Al judici l'acusat va declarar que ell era innocent. [...]
75. Equivalències castellà - català. fisco m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
fisco m - fisc m Conjunt dels recursos de què disposa un estat, una comunitat autònoma, etc., provinent de la recaptació d'impostos i de les confiscacions. NOTA: Per extensió, aquest terme també s'aplica al conjunt de serveis tributaris d'un estat, una comunitat autònoma, etc. [...]
76. Equivalències castellà - català. comisión f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
comisión f-comissió f Quantitat de diners que hom cobra per gestionar una venda, un negoci, etc. NOTA: En origen, el terme comissió feia referència al fet d'estar delegat per algú altre per fer una feina, però a la pràctica designa allò que es cobra per fer la feina. [...]
77. Equivalències castellà - català. silencio administrativo m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
silencio administrativo m - silenci administratiu m Situació en la qual una administració pública no respon al cap d'un termini específic una demanda, fet que s'entén, segons la legislació específica de cada país, com una resposta afirmativa o com una resposta negativa a la petició. [...]
78. FORMES CONCRETES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
/span Quan un text fa referència a una persona determinada, o a un grup de persones del mateix sexe, s'ha d'adaptar el discurs al gènere que correspon. Tipus de text Documents tancats (personalitzats) Exemples Marta Cases, arquitecta tècnica Clara Valls, tinenta d'alcaldia Anna Vives, directora 4 [...]
79. Documentació jurídica. Presentació. Fets  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
demandada els pugui admetre o negar en contestar. Al final de cada paràgraf, amb ordre i claredat, es pot fer referència als documents que acrediten o demostren els fets exposats, es poden esmentar els altres mitjans i instruments que s'aportin en relació amb els fets que fonamentin les pretensions i [...]
80. Equivalències castellà - català. contemplar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
contemplar v tr - preveure / recollir / reconèixer v tr Una norma jurídica o una part d'una norma jurídica, tenir en compte o tipificar un fet, un supòsit, etc. ES: Al elaborar la ley se contempló dicha posibilidad. CA: En elaborar la llei es va preveure aquesta possibilitat. [...]
Pàgines  8 / 20 
<< Anterior  Pàgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Següent >>