Resultats de la cerca criteris: 129

71. Símbols  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Majoritàriament, els símbols responen a una convenció, molt sovint internacional i establerta per organismes competents en la matèria. Per tant, no els creen lliurement els usuaris d'una llengua. És precisament aquesta convencionalitat el que permet la comprensió interlingüística en diferents camps. És el cas de [...]
72. Noms referits a llocs. Toponímia urbana  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
forma específica tingui una forma tradicional en la llengua d'arribada. Recordem, però, que en un rètol d'una via pública i en els altres casos que abraça el Decret 78/1991, sobre l'ús de la toponímia, no ha d'aparèixer mai la forma traduïda; hi ha de constar la forma oficial. En català: En castellà: el [...]
73. Documentació administrativa. La sentència. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
resum de les votacions ? temes pendents ? fórmula final ? annexos Aquesta estructura que us presentem preveu, en sentit ampli, els diferents apartats que hi pot haver en una acta de reunió. Però hi ha apartats opcionals o que no es donen sempre i que, per tant, no formen part de l'estructura bàsica de [...]
74. Equivalències castellà - català. alevosía f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
alevosía f-traïdoria f Circumstància agreujant en un delicte contra les persones que consisteix a assegurar-se especialment de no córrer cap risc provinent de la defensa que pogués fer la víctima. ES: El juez estima que los acusados obraron con alevosía.Atacar a alguien con nocturnidad y alevosía [...]
75. Funció demarcativa. Inici d'apartats  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
A principi de paràgraf, cal començar amb majúscula. Un cas especial és el de les cartes en què ?després dels mots vocatius de l'inici, que acostumen a anar seguits de coma? el text comença amb majúscula quan s'escriu en una ratlla a part, per tal com comença paràgraf. Hi ha casos en què tot i que [...]
76. Noms referits a llocs. Consideracions legals  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
toponímia, article 5: «No es pot autoritzar administrativament l'ús de llibres de text i de material didàctic destinat a les escoles de Catalunya si els topònims de Catalunya no consten en la seva forma oficial, sens perjudici que quan la llengua utilitzada en el llibre o el material no sigui la llengua [...]
77. Equivalències castellà - català. fianza f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
fianza f - caució / fermança / fiança f Penyora o garantia ?en forma de diners, d'hipoteca, de patrimoni, etc.? que hom dóna cautelarment a algú altre per tal d'assegurar que complirà una obligació contreta vers aquest altre, i que serà retinguda definitivament per aquest en cas de no complir [...]
78. FORMES GENÈRIQUES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
2.4. LES PARAULES PERSONA I PART En general cal donar preferència als recursos que no comporten l'ús de formes dobles. Per exemple, podem recórrer a mots epicens com ara persona i part . Exemples La persona interessada pot emplenar la sol·licitud en el termini de quinze dies en comptes de [...]
79. Funció distintiva. Noms propis referits a coses. Activitats educatives, científiques i socials  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Cicles educatius, estudis i disciplines S'escriuen amb minúscula inicial. Exemples: el preescolar el primer cicle de primària l'educació secundària obligatòria (ESO) 1 la formació professional (cicle d'ensenyament) després del grau farà un màster cursa estudis de doctorat té molt d'interès en la [...]
80. Documentació jurídica. La provisió. Cos del document  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
poden utilitzar formes impersonals ( s'ha de registrar ..., s'ha de notificar ...). També hi pot aparèixer la primera persona (referida al jutge, la jutgessa o el tribunal), si es fa servir un verb principal ( resolc o resolem ). No és necessari fer servir cap fórmula inicial equivalent a l'habitual en [...]
Pàgines  8 / 13 
<< Anterior  Pàgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Següent >>