Resultats de la cerca criteris: 82

71. Símbols. Escriptura  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Els símbols s'escriuen en lletra rodona i no porten mai punt abreviatiu. FF franc francès min minut Per qüestions tipogràfiques es poden escriure en cursiva; per exemple, quan se'n fa un ús metalingüístic. el símbol de metre és m, escrit en minúscula i sense punt Poden anar seguits d'un punt si [...]
72. Sigles i acrònims. Escriptura. Majúscules i minúscules  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
sigles i els acrònims emprats en els àmbits de l'arxivística, la documentació i les publicacions periòdiques, es poden escriure amb alguna minúscula. LECr Llei d'enjudiciament criminal DECat Diccionari etimològic i complementari de la llengua catalana LiA Llengua i Administració També se solen escriure [...]
73. Sigles i acrònims. Lexicalització  [PDF, 313 kB]
Font Abreviacions
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La lexicalització de sigles i acrònims es produeix a causa de l'alta freqüència d'aparició, de l'analogia amb altres paraules del mateix camp semàntic i de la necessitat de derivació. La lexicalització comporta que una sigla o un acrònim s'incorpori a la llengua general com a paraula i que se [...]
74. Noms referits a coses. Esdeveniments històrics, culturals i festius  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
lenguaje? y ?El discurs parlamentari? fueron presentadas en Palma durante las Primeras Jornadas de Pragmática.» 3.2.5. Premis i distincions En general el criteri que se segueix és traduir els noms de premis i distincions. En català: En castellà: Medalla d'Or de la Generalitat Medalla de Oro de la [...]
75. Introducció  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
, gramaticalmente, no pasaría nada; se sentiría en algunos casos la necesidad de diferenciar una designación aplicada a un caso particular cuando esa misma designación tiene valor genérico, pero ese mismo caso se da continuadamente sin que se recurra a la mayúscula para resolverlo; es uno de los casos de aplicación [...]
76. Documentació administrativa. La sol·licitud. Criteris generals de redacció  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
.; Sol·licitud :...). No és necessari identificar amb cap tractament personal el receptor ( Sol·licito: Que em sigui concedit.../ La concessió de ...). Si se li vol donar un tractament, cal tenir en compte que el tractament habitual del receptor en la redacció administrativa catalana és el de vós ( Sol·licito [...]
77. FORMES DOBLES  [PDF, 96 kB]
Font Guia d'usos no sexistes de la llengua
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
utilitzar la forma doble per a l'article i un únic substantiu, sempre que no se n'abusi. Exemples El o la gerent El o la cap d'estudis Remarques 1. Cal tenir en compte que en el cas de substantius en singular amb l'article apostrofat no es pot fer servir la forma doble de l'article: * el o l'agent 2. Quan [...]
78. Documentació administrativa. El contracte i el conveni. Exemple de contracte  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
farà càrrec de l'impost de plusvàlua. 6. Les parts estableixen un termini de seixanta dies des de la signatura d'aquest con- tracte per a l'atorgament de l'escriptura pública de compravenda, que es farà el dia que fixi el venedor, davant el notari de Martorell senyor Carles Andreu Solà. 7. Les parts se [...]
79. Introducció  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
seguit una classificació semblant a la classificació que presenta la publicació Majúscules i minúscules, primer número d'aquesta mateixa col·lecció. Així, la proposta se subdivideix en tres apartats: noms referits a éssers animats, noms referits a coses i noms referits a llocs. L'apartat dedicat als noms [...]
80. Noms referits a coses. Obres d'art i publicacions  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
clavicémbalo i cinc instruments y cinco instrumentos Patètica Patética Clar de lluna Claro de luna Tampoc no es tradueixen els títols de les cançons si no se n'ha fet una versió en la llengua d'arribada. En català: En castellà: Veles e vents Veles e vents Bon dia! Bon dia! Cadillac solitario Cadillac solitario [...]
Pàgines  8 / 9 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  Següent >>