Resultats de la cerca fitxes de l'Optimot: 749

71. 'ser', 'sser' o 'siguer'?
Font Fitxes de l'Optimot
Aquest verb presenta dues formes d'infinitiu: ser o sser. Malgrat que colloquialment aquest verb tamb adopta la formasiguer, cal evitar aquest infinitiu en contextos formals.  [...]
72. 'valer', 'valdre' o 'valguer'?
Font Fitxes de l'Optimot
Aquest verb presenta dues formes d'infinitiu: valer i valdre. Malgrat que colloquialment aquest verb tamb adopta la formavalguer, cal evitar aquest infinitiu en contextos formals.  [...]
73. 'No l'han deixat parlar' o 'No han deixat que parli'? / 'Vaig veure'l fugir' o 'Vaig veure que fugia'? / Alternana d'infinitiu i subordinada amb la partcula 'que' amb 'fer' i 'deixar' i els verbs de percepci
Font Fitxes de l'Optimot
Els verbs deixar i fer i els verbs de percepci com ara sentir i veurepoden portar com a complement directe una oraci d'infinitiu o una subordinada amb que + verb. En el cas que el complement sigui una oraci subordinada introduda amb la partculaque, els verbs com deixar i fer seleccionen [...]
74. 'Teniu que estudiar' o 'Heu d'estudiar'? / 'Hi ha que fer un viatge' o 'Cal fer un viatge'? / Perfrasis d'obligaci
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar una obligaci, una necessitat o una convenincia que s'ha de complir, es poden fer servir diverses construccions. Les principals sn les segents: haver de + infinitiu. Per exemple:He de presentar l'informe dem al mat. caldre + infinitiu (o caldre que + verb en subjuntiu). [...]
75. s correcte ndex de preus al consum en catal? / s correcte ndex de preus de consum en catal?
Font Fitxes de l'Optimot
rea temtica Economia. Empresa
ndex de preus de consum El terme ndex de preus de consum designa l'ndex calculat per l'autoritat estadstica competent que mesura la variaci dels preus dels bns de consum en un perode determinat. Tot i que la forma ndex de preus al consum s ms utilitzada, lingsticament resulta ms [...]
76. Infinitius amb dues formes: 'tindre' i 'tenir, 'vindre' i 'venir'
Font Fitxes de l'Optimot
Els verbs segents tenen dues formes d'infinitiu: tindre o tenir vindre o venir Pel que fa als derivats formats amb aquests verbs, s preferible fer servir la forma d'infinitiu acabada en -tenir i -venir. Per exemple:mantenir, retenir, convenir, intervenir, etc.  [...]
77. s correcte 'ser precs' en catal?
Font Fitxes de l'Optimot
infinitiu (o b ser precs que + verb en subjuntiu). Es poden fer servir altres expressions com ara haver de + infinitiu, caldre + infinitiu, ser necessari + infinitiu, etc. Per exemple: Cal presentar una cpia del document (i nos precs presentar una cpia del document). S'havia de portar una notcia [...]
78. s del verb anar en expressions temporals / en el que va d'any o des de principi d'any?
Font Fitxes de l'Optimot
Per expressar la idea que un temps determinat ha transcorregut des d'un esdeveniment, es pot fer servir la construcci fa + expressi temporal + que, o el verb passar, entre d'altres. Amb aquest significat, per, no s adequat fer servir el verb anar. Per exemple: Els meus pares ja fa quaranta [...]
79. Infinitius amb dues formes i derivats: 'valdre' o 'valer'?
Font Fitxes de l'Optimot
Els verbs segents tenen dues formes d'infinitiu: cabre o caber caldre o caler doldre o doler valdre o valer Pel que fa als verbs acabats en -valer,malgrat que poden tenir tamb les dues formes d'infinitiu (equivaler o equivaldre, prevaler o prevaldre, etc.), s preferible fer servir la [...]
80. Pronoms de relatiu en funci de complement directe animat / 'que', 'a qui' o 'el qual/al qual'? / Nova gramtica
Font Fitxes de l'Optimot
la relativa s psicolgic. En aquests casos, cal optar per a qui o al qual. Per exemple: Les noies que vas veure ahir eren les meves germanes. He conegut el teus amics, que havia vist al partit. Els nens a qui / als quals illusiona fer cagar el ti...(i noEls nens que illusiona fer cagar el ti [...]
Pgines  8 / 75 
<< Anterior  Pgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Segent >>