Resultats de la cerca bàsica: 167

71. mesa
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Taula de l'altar sobre la qual se celebra l'eucaristia. En el joc de billar, partida. En una assemblea o corporació, conjunt de les persones que la dirigeixen. mesa de contractació Organisme que, en les adjudicacions de determinats contractes administratius, decideix sobre les [...]
72. president presidenta
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Persona que presideix. El president d'una assemblea. La presidenta d'un tribunal. El president d'una societat. La presidenta d'una junta. president de la república Titular que en una república encarna la representació de l'Estat. president del consell de ministres A [...]
73. condicionar
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Sotmetre a condicions. Han condicionat el vot de l'assemblea. Donar certa condició (a alguna cosa), disposar-la o preparar-la en certes condicions. Condicionar mercaderies per al seu transport. Determinar la proporció d'humitat que conté (la seda, la llana, el cotó, etc.), i també la [...]
74. vot
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
voluntària que es contrau envers Déu. Fer vot de pobresa, de castedat, d'obediència. Fer, qui entra en l'estat religiós, els seus vots. vot simple Vot temporal o perpetu, no reconegut oficialment per la Santa Seu. vot solemne Vot perpetu reconegut oficialment per la Santa Seu. En una assemblea [...]
75. esmena
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
errors. Paga o composició en satisfacció d'un dany comès o d'una infracció. Proposta de modificació d'un text legal, d'un projecte o proposició de llei, que es discuteix en una assemblea. Han estat proposades diferents esmenes a l'article segon. En un document jurídic [...]
76. majoria
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
guanyat per tres vots de majoria. Fracció d'una assemblea la política de la qual reuneix habitualment el major nombre de vots. Càrrec de major. Oficina del major. majoria d'edat Condició de major d'edat.  [...]
77. minoria
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
sector efectivament dominant pel que fa a la raça, la llengua i la cultura, la religió i la ideologia, etc. Conjunt de vots inferior als que constitueixen la majoria. Fracció d'una assemblea que habitualment vota contra la majoria, que no forma part de la majoria. La minoria socialista del [...]
78. veu
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
junta o d'una assemblea, amb independència de la facultat de votar. Tenir veu en una assemblea. veu activa Dret de votar propi dels membres d'una junta o d'una assemblea, vot actiu. veu passiva Aptitud d'ésser elegit per una junta per a un càrrec, vot passiu. Categoria [...]
79. secretari secretària
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
corporació, d'una oficina o d'una assemblea. Secretari judicial. secretari d'ajuntament Funcionari de l'Administració local, nomenat per concurs oposició, encarregat de la secretaria de la corporació municipal. secretari d'estat En certes administracions, viceministre amb una [...]
80. estendre
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Estendre's ràpidament una notícia. Posar (una escriptura, una acta, etc.), per escrit en la forma acostumada. El secretari estendrà el document on constaran els acords de l'assemblea. Cal estendre acta d'aquesta reunió. Estendre's sobre un assumpte, en llargues consideracions. Posar [...]
Pàgines  8 / 17 
<< Anterior  Pàgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Següent >>