Resultats de la cerca frase exacta: 96

71. Criteris de redacció de la demanda
Font Fitxes de l'Optimot
Definició La demanda és un escrit presentat davant d'un jutjat per iniciar un plet, en el qual s'exerceixen una o diverses accions. Aquesta és la forma més habitual d'iniciar un procés en el cas del procediment civil. Criteris generals de redacció En aquest document, com en tots els de [...]
72. Criteris de redacció de la provisió
Font Fitxes de l'Optimot
compte que la redacció ha de ser ordenada, clara, rigorosa i concisa. Estructura i continguts El contingut i les característiques de cada una de les parts de la provisió són els següents: 1. Dades del jutjat o del tribunal En aquest apartat es fa constar la identificació del jutjat [...]
73. Criteris de redacció dels escrits jurídics de les parts en la fase de desenvolupament
Font Fitxes de l'Optimot
persona del singular per a l'emissor i la tercera del singular per al receptor (el jutjat o la sala). Estructura i continguts El contingut i les característiques de cada un dels elements dels escrits jurídics de les parts en la fase de desenvolupament són els següents: 1. Destinació Cal indicar la [...]
74. Criteris de redacció de la interlocutòria
Font Fitxes de l'Optimot
singular o del plural, segons que es tracti d'un jutge o una jutgessa, o d'un tribunal. Parts de la interlocutòria El contingut i les característiques de cada una de les parts de la interlocutòria són els següents: 1. Identificació del jutjat o del tribunal En aquest apartat es fa constar la [...]
75. Documentació jurídica. Presentació. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La demanda és un escrit presentat davant d'un jutjat per iniciar un plet, en el qual s'exerceixen una o diverses accions. Aquesta és la forma més habitual d'iniciar un procés en el cas del procediment civil. [...]
76. Documentació jurídica. La querella. Definició  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
La querella és una acusació escrita, presentada davant el jutjat contra algú que hom fa reu d'un delicte que la persona agreujada demana que sigui castigat i perseguit. Aquesta és una de les formes d'iniciar un procés penal. [...]
77. Documentació jurídica. La querella. Exemple  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
AL JUTJAT... _____________________________________, procurador dels tribunals, en nom de _____________________________________, la representació de la qual acredito mit- jançant l'escr iptura de poder especial que adjunto degudament validada, comparec davant d'aquest Jutjat, sota la direcció [...]
78. Documentació jurídica. La provisió. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Dades del jutjat o del tribunal Identificació del procediment Títol Nom del jutge, la jutgessa o els magistrats i del ponent Datació Cos del document Fórmula final Signatura del secretari Signatura del jutge, la jutgessa, o la secretàr ia el ponent o la ponent Diligència [...]
79. Documentació jurídica. La querella. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Destinació Dades del procurador o la procuradora i de l'advocat o l'advocada Formulació de la querella Jutjat o tribunal davant el qual es presenta la querella, dades de la part querellant i dades de la part querellada Fets Fonaments de dret Peticions Altressís Datació Signatures [...]
80. Documentació jurídica. La interlocutòria. Estructura  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Identificació del jutjat o del tribunal Identificació del procediment Identificació de les parts litigants o de les persones interessades Títol Nom del jutge o la jutgessa, o dels membres del tribunal Datació Fets Fonaments de dret Part dispositiva Fórmula final Signatura del jutge o la jutgessa [...]
Pàgines  8 / 10 
<< Anterior  Pàgina  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Següent >>