Resultats de la cerca bàsica: 158

71. sotmetre
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
l'examen d'algú. Sotmetre una proposició a l'aprovació de l'assemblea. Sotmetre una substància a l'acció del foc. Sotmetre un malalt a un tractament.  [...]
72. general 1
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Que concerneix la totalitat d'un cos, d'una societat, d'una organització, etc. Concili general. Assemblea general. Consell general. Que abraça la gran majoria dels casos. Sacrificar l'interès general a l'interès particular. L'opinió general és favorable al nou [...]
73. pròrroga
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Acció de prorrogar. Ha demanat una pròrroga de la beca. Concedir una pròrroga. Temps que una cosa es prorroga. Una pròrroga de tres mesos. La pròrroga d'un partit de futbol. Llei per la qual una assemblea deliberant pot continuar en certes ocasions en les seves funcions més enllà de la data [...]
74. aprovar
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Jutjar bona, trobar bé, (una acció). Tothom aprovarà la nostra determinació. Qui està facultat per a fer-ho, declarar bo, acceptable, just a uns efectes determinats. Aprovar els comptes. El reglament ha estat aprovat per l'assemblea. La censura, l'autoritat eclesiàstica, etc., donar [...]
75. dissoldre
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
[quant a la flexió, com absoldre] Desfer (en un cos) el lligam o cohesió que manté unides les seves parts integrants. La mort dissoldrà els nostres cossos. Dissoldre el Parlament, l'assemblea. Anul·lar (un matrimoni, una comunitat, una societat). Dissoldre una societat mercantil. Efectuar [...]
76. mesa
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Taula de l'altar sobre la qual se celebra l'eucaristia. En el joc de billar, partida. En una assemblea o corporació, conjunt de les persones que la dirigeixen. mesa de contractació Organisme que, en les adjudicacions de determinats contractes administratius, decideix sobre les [...]
77. president presidenta
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Persona que presideix. El president d'una assemblea. La presidenta d'un tribunal. El president d'una societat. La presidenta d'una junta. president de la república Titular que en una república encarna la representació de l'Estat. president del consell de ministres A [...]
78. condicionar
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
Sotmetre a condicions. Han condicionat el vot de l'assemblea. Donar certa condició (a alguna cosa), disposar-la o preparar-la en certes condicions. Condicionar mercaderies per al seu transport. Determinar la proporció d'humitat que conté (la seda, la llana, el cotó, etc.), i també la [...]
79. vot
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
voluntària que es contrau envers Déu. Fer vot de pobresa, de castedat, d'obediència. Fer, qui entra en l'estat religiós, els seus vots. vot simple Vot temporal o perpetu, no reconegut oficialment per la Santa Seu. vot solemne Vot perpetu reconegut oficialment per la Santa Seu. En una assemblea [...]
80. esmena
Font Diccionari de la llengua catalana de l'Institut d'Estudis Catalans (2a edició)
errors. Paga o composició en satisfacció d'un dany comès o d'una infracció. Proposta de modificació d'un text legal, d'un projecte o proposició de llei, que es discuteix en una assemblea. Han estat proposades diferents esmenes a l'article segon. En un document jurídic [...]
Pàgines  8 / 16 
<< Anterior  Pàgina  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  Següent >>