Resultats de la cerca criteris: 467

Criteris lingüístics
81. Documentació jurídica. administratiu. Signatures  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
Ha de signar, d'una banda, l'advocat o l'advocada que assisteixi la persona que pre- senta el recurs i, d'altra banda, el procurador o la procuradora, o bé la persona que interposa el recurs, si compareix per si mateixa. [...]
82. Documentació jurídica. La interlocutòria. Nom del jutge o la jutgessa, o dels membres del tribunal  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
S'ha d'indicar el nom del jutge, la jutgessa o els magistrats que integren el tribunal i, quan sigui col·legiat, el nom del ponent o la ponent. Es pot fer servir la fórmula següent: Jutgessa: Sra. Joana Puig i Mirta . [...]
83. Equivalències castellà - català. intimar v tr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
intimar v tr - intimar v tr Un jutge o un tribunal, fer un requeriment amb una advertència a algú, de manera que el no-compliment implica mesures legals en contra del requerit. CA: El jutge el va intimar a lliurar la documentació. [...]
84. Equivalències castellà - català. entrante adj  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
entrante adj - entrant adj Dit de la persona o de l'equip directiu que entra a ocupar el càrrec que ha deixat vacant el seu predecessor. [...]
85. Documentació administrativa. La sentència. Assistència  [PDF, 734 kB]
Font Documentació jurídica i administrativa
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
En un primer bloc se situen el nom i els cognoms de les persones que hi han assistit, seguits del càrrec en el cas de qui presideixi i de qui faci de secretari o secretària. En el cas de persones que hi assisteixen com a representants d'algun organisme, també s'hi pot fer constar el nom d'aquest [...]
86. Noms referits a coses. Noms propis d'objectes singulars  [PDF, 175 kB]
Font Criteris de traducció de noms, denominacions i topònims
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
El nom propi dels objectes singulars, com els noms propis de persona, no es tradueix. En català: En castellà: el Pi de les Tres Branques el Pi de les Tres Branques Poll del Cel (avió) Poll del Cel Ciudad de Cádiz (vaixell) Ciudad de Cádiz Gavina (barca) Gavina [...]
87. Equivalències castellà - català. decaer v intr  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
decaer v intr - caducar v intr Un dret, finalitzar o extingir-se pel transcurs d'un termini predeterminat per la llei o la convenció vàlidament establerta entre particulars. ES: El derecho de tanteo decae por el transcurso del plazo establecido. CA: El dret de tempteig caduca pel transcurs del [...]
88. Equivalències castellà - català. accidente in itinere m  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
accidente in itinere m = accidente en el trayecto [...]
89. Equivalències castellà - català. conducta correcta f  [PDF, 932 kB]
Font Criteris de traducció de textos normatius del castellà al català
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
conducta correcta f-mans netes f pl Condició exigida a una persona física o jurídica per a l'exercici de la protecció diplomàtica, segons la qual aquesta persona ha demostrar una conducta que estigui d'acord amb el dret intern de l'estat contra el qual reclama, d'acord amb el dret internacional. [...]
90. Funció demarcativa. Inici de citació  [PDF, 853 kB]
Font Majúscules i minúscules
Criteris lingüístics de la Direcció General de Política Lingüística
És introduïda per dos punts, els quals no marquen necessàriament inici amb majúscula: «El jove duc d'Uzès és mort, allà enllà, sota un abassegador i tòrrid sol colonial: de la sotana del preceptor havia passat a l'obaga cruixidora dels enagos d'Emilienne d'Alençon.» (Pere Gimferrer, Fortuny .) Cal [...]
Pàgines  9 / 47 
<< Anterior  Pàgina  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Següent >>