Resultats de la cerca bàsica: 434

Fitxes de l'Optimot  | Convencions
81. majúscules o minúscules en enumeracions
Font Fitxes de l'Optimot
enumeren.  Es tendeix a reservar la minúscula per a les enumeracions introduïdes per dos punts i que s'inicien o no amb una marca d'enumeració (guió, enumeració alfabètica o numèrica), formades per mots solts o seqüències breus, en què s'acostuma a ometre el signe de puntuació al final de cada element [...]
82. majúscules o minúscules després de dos punts
Font Fitxes de l'Optimot
. Cal que duguis el material següent: bolígrafs blaus, retoladors i un parell de llibretes. Ara bé, si els dos punts introdueixen citacions textuals o reproduccions en estil directe, el text que segueix ha de començar amb majúscula. Per exemple: El refrany diu: Qui no vulgui pols que no vagi a l'era. [...]
83. cometes (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
depèn de convencions o estils. Com a signes de puntuació, compleixen les funcions següents: 1. Són el recurs més usual per marcar una citació, és a dir, per reproduir de manera directa i literal les paraules enunciades per una altra persona. Per exemple: El polític va dir: "Superarem la crisi." 2 [...]
84. Formes dobles: concordança / Ús no sexista del llenguatge
Font Fitxes de l'Optimot
Per aconseguir uns usos lingüístics que facin visibles les dones en les referències a professions, oficis, càrrecs o funcions es pot recórrer a les formes dobles. Aquest recurs consisteix a repetir els noms (i, si cal, els adjectius) en tots dos gèneres, i és adequat principalment en singular: Un [...]
85. Traducció d'obres literàries, teatrals, científiques i cinematogràfiques
Font Fitxes de l'Optimot
cas, sempre hi ha l'opció de fer referència a una obra en la versió que es vulgui (original o traduïda), sobretot pel que fa a llengües que resulten molt llunyanes (en el qual cas es tradueixen) i en contexts en què és obligatori o rellevant fer referència a la versió concreta que s'ha utilitzat (per [...]
86. títols d'obres i publicacions (majúscules i minúscules) / títols de publicacions periòdiques i col·leccions (majúscules i minúscules) / títols d'obres (cursiva i cometes)
Font Fitxes de l'Optimot
exemple, el nom d'un municipi). Cal tenir en compte, a més, que aquests títols van en cursiva. Per exemple:  La febre d'or (novel·la) La plaça del Diamant (novel·la) Diccionari general de la llengua catalana Terra baixa (obra teatral) El més gran dels pecadors (disc) Els nens salvatges (obra [...]
87. Sigles i acrònims: majúscules i minúscules
Font Fitxes de l'Optimot
Com a norma general, les sigles s'escriuen en majúscules. Per exemple: UGT (Unió General de Treballadors) LODE (Llei orgànica reguladora del dret a l'educació) DNI (document nacional d'identitat) IVA (impost sobre el valor afegit) Els acrònims corresponents a noms propis es poden escriure [...]
88. coordinació (signes de puntuació)
Font Fitxes de l'Optimot
, l'Helena i la Xènia. Quan la sèrie d'elements queda interrompuda, s'elideix la conjunció i es pot utilitzar l'abreviatura etc. (precedida de coma) o es poden utilitzar els punts suspensius. Per exemple: Hi havia de tot: canapès, entrepanets, barquetes, etc. A la darrera classe tothom hi era: alumnes [...]
89. Exemple de conveni
Font Fitxes de l'Optimot
Conveni entre el Consorci per a la Normalització Lingüística, la Unió Empresarial de l'Anoia i la Delegació d'Òmnium Cultural de l'Anoia per a la promoció de l'ús de la llengua catalana en l'àmbit socioeconòmic REUNITS D'una banda, el senyor [...], president del Consorci per a la [...]
90. Abreviatura de 'cèntim'
Font Fitxes de l'Optimot
ct. L'abreviatura de cèntim és ct. Atès que l'abreviatura ct. no té com a formant la part final del mot cèntim, no és adequat formar el plural afegint-hi una -s. Per tant, l'abreviatura ct. és invariable i representa tant el singular cèntim com el plural cèntims; per exemple: 1 ct., 63 ct. [...]
Pàgines  9 / 44 
<< Anterior  Pàgina  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  Següent >>